CEG

 

Responsabilidade social empresarial

As empresas, independientemente do seu tamaño, aportan de maneira consciente ou inconsciente beneficios sociais e medioambientais.

A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) ou Responsabilidade Social da Empresa (RSE) é a integración voluntaria, por parte das empresas, das preocupacións sociais e medioambientais nas súas operacións comerciais e as súas relacións cos seus interlocutores (definición da Comisión Europea).

«A responsabilidade social corporativa é, ademáis do cumprimento estrito das obligacións legais vixentes, a integración voluntaria no seu goberno e xestión, na súa estratexia, políticas e procedementos, das preocupacións sociais, laborais e medioambientais e de respeto dos dereitos humáns, que nacen da relación e o diálogo transparente cos seus grupos de intereses, responsabilizándose así das consecuencias e os impactos que se derivan das súas accións».

A responsabilidade social é posible nas empresas calquera que sexa a súa dimensión.

Consciente da cada vez maior transcendencia da RSE na nosa sociedade, a CEG colabora coas súas organizacións no fomento e desenvolvemento de medidas e prácticas de RSE na súa contorna empresarial.

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.