Acerca de

Representación institucional

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN

A CEG participa activamente en diversos órganos consultivos de carácter público, dependentes da Administración Autonómica, en exercicio da súa labor de representación dos intereses empresariais en todos aqueles asuntos vencellados ao desenvolvemento socieconómico de Galicia.

ECONOMÍA
INDUSTRIA E COMERCIO
 • Comisión Superior de Prezos de Galicia.
 • Mesa de Industria do Sector Naval.
 • Consello Asesor de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia.
 • Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia.
 • Comisión de Coordinación de Seguridade Industrial de Galicia.
 • Comisión Coordinadora de Certámenes Feirais.
 • Consello Galego de Seguridade Alimentaria.
   
EDUCACIÓN E FORMACIÓN
LABORAL
MEDIO AMBIENTE
 • Consello Galego de Medio Ambiente.
 • Observatorio Galego de Educación Ambiental.
 • Comisión Galega de Risco Químico.
 • Mesa de Seguridade do Mar de Galicia.
ASUNTOS SOCIAIS
 •  Consello Galego de Cooperación ó Desenvolvemento (CONGACODE).
 •  Consello Galego de Servizos Sociais.
 •  Consello Galego de Saúde.
 •  Mesa Autonómica da Renda de Integración Social de Galicia (RISGA).
 •  Observatorio Galego da Inmigración e da Loita contra o Racismo e a Xenofobia.
 •  Comisión Tripartita de Prevención e Integración de Drogodependentes.
 •  Consello Galego do Voluntariado.
 •  Mesa Galega da Emigración.
OUTROS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN
 • Comisión Especial de Transporte Aéreo de Galicia.
 • Consello de Dirección do Instituto Galego de Consumo.

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.