CEG

 

Transparencia

O dereito dos cidadáns á transparencia na actividade pública e ao acceso á información é unha necesidade determinante no contexto social, político e económico actual de España.
Con base na Lei 19/2013, as asociacións empresariais están suxeitas ao cumprimento da obriga de publicidade activa, que pretende anticipar as necesidades de información da opinión pública. É por iso que a CEG quere demostrar o seu total compromiso coa transparencia en todos os aspectos da xestión.

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.