CEG

 

Responsabilidade Social Empresarial e Prevención

Está fóra de toda dúbida que a prevención no ámbito laboral e o fomento da responsabilidade social empresarial (RSE) contribúen ao desenvolvemento humano sostible en xeral, e a unha maior competitividade e sostenibilidade para as empresas en particular. 

É por isto polo que a CEG colabora, por unha banda, na promoción dunha cultura preventiva no ámbito dos riscos laborais participando nos órganos con competencia neste ámbito a nivel autonómico e facilitando diferentes ferramentas e estudos no aspecto preventivo; e por outra, colabora coas súas organizacións para desenvolver unha RSE.

 

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.