CEG

 

Subvencións e axudas públicas

Consello Económico e Social de Galicia 2020

Resolución pola que se establece o procedemento de libramento e xustificación de fondos do concepto transferencias correntes a familias e institucións sen fins de lucro do orzamento do CES para o exercicio 2020

Contratación de persoal técnico 2020

Resolución para contratación de persoal técnico ao amparo da Orde do 17 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego no exercicio 2020.

Prevención de Riscos Laborais 2020

Resolución para a realización das accións de fomento da Prevención de Riscos Laborais, ao amparo da orde de 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio 2020.

Consello Económico e Social de Galicia 2019

Resolución pola que se establece o procedemento de libramento e xustificación de fondos do concepto transferencias correntes a familias e institucións sen fins de lucro dos orzamentos do CES para o exercicio 2019.

Contratación de persoal técnico 2019

Resolución para contratación de persoal técnico ao amparo da Orde do 10 de xaneiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego no exercicio 2019.

Prevención de Riscos Laborais 2019

Resolución para a realización das accións de fomento da Prevención de Riscos Laborais, ao amparo da orde de 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio 2019.

Consello Económico e Social de Galicia 2018

Resolución pola que se establece o procedemento de libramento e xustificación de fondos do concepto transferencias correntes a familias e institucións sen fin de lucro dos orzamentos do CES para o exercicio 2018. 

Contratación de persoal técnico 2018

Resolución para contratación de persoal técnico ao amparo da Orde do 19 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego no exercicio 2018.

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.