CEG

 

Boletín Eures-T Norte Portugal-Galicia Nº 17 Addenda

Boletín Eures

A Unión Europea conta con dous Regulamentos cuxa finalidade é protexer aos traballadores, como parte máis débil da relación laboral. En particular, o Regulamento (UE) 1215/2012 de 12 de decembro de 2012, relativo á competencia xudicial, o recoñecemento e a execución de resolucións xudiciais en materia civil e mercantil (Bruselas I), que determina cal é o Estado ou os Estados membros cuxos órganos xurisdiccionais serán competentes para dirimir os litixios sobre contratos individuais de traballo; e o Regulamento (CE) 593/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de xuño de 2008, sobre a lei aplicable ás obrigas contractuais, que determina cuál es la ley aplicable al contrato de trabajo (Roma I).
A guía obxecto de análise explica de modo sinxelo e esquemático o funcionamento de ambas disposicións e presenta de modo sistemático os principais elementos a ter en conta para isto.
 

Autor
Confederación de Empresarios de Galicia
Editor
Confederación de Empresarios de Galicia
Financiamento
Comisión Europea
Dirección Xeral de Emprego
Asuntos Sociais e Igualdade de Oportunidades
Data
2016
Formato
Electrónico
Número de páxinas
8
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.