CEG

 

Traballo e vida privada

Traballo e vida privada

Polo título parece que imos falar de conciliación da vida laboral e familiar.

Pero non.

Imos falar de Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no ámbito laboral. E, concretamente, na selección de persoal.

Que a área de recrutamento, selección e contratación de persoal dunha organización traballe con perspectiva de xénero supón non caer en prexuízos sociais e culturais que discriminan negativamente ao colectivo feminino (co consecuente prexuízo empresarial no seu funcionamento e resultados). 

Para obter un mellor aproveitamento do talento (feminino e masculino), avanzar na integración en todos os niveis, departamentos e funcións da organización, e obter os beneficios que iso conleva, sería axeitado seguir estas directrices fundamentais á hora de seleccionar persoal.

Descobre o noso decálogo! Le todo o artigo, descárgao aquí!

Autor
Confederación de Empresarios de Galicia
Editor
Confederación de Empresarios de Galicia
Financiamento
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade
Gobierno de España
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Dirección Xeral de Emprego
Xunta de Galicia
Formato
Electrónico
Información adicional
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.