CEG

 

Estudo do Benchmarking para a prevención do consumo abusivo de drogas e bebidas alcohólicas no ámbito laboral: estratexias e ferramentas de actuación - 2016

Estudo do Benchmarking para a prevención do consumo abusivo de drogas e bebidas alcohólicas no ámbito laboral: estratexias e ferramentas de actuación - 2016

Realízase un estudo de benchmarking a nivel suprautonómico sobre estratexias, prácticas e ferramentas preventivas implantadas ou recomendadas para xestionar e controlar o consumo abusivo de drogas e bebidas alcohólicas nas empresas e propor liñas ou medidas necesarias encamiñadas a mellorar o marco normativo vixente e as mellores prácticas e medidas preventivas para aplicar no tecido empresarial galego.

Estudo realizado pola Confederación de Empresarios de Galicia no marco da "Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a acción de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2016".

Autor
Confederación de Empresarios de Galicia
Editor
Confederación de Empresarios de Galicia
Financiamento
Xunta de Galicia
Data
2016
Formato
Electrónico
Número de páxinas
110
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.