CEG

 

Consulta pública Plan de Loita contra as Falsificacións

Consulta pública Plan de Loita contra as Falsificacións

Convidamos a participar na consulta pública que o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo (MINCIT), xunto á Oficina Española de Patentes e Marcas, Ou.A. (OEPM) puxeron en marcha, sobre o Plan Nacional e Integral de loita contra a venda de produtos falsificados e para a Observancia dos Dereitos de Propiedade Industrial 2023-2026, na que a Confederación de Empresarios de Galicia colabora para a súa difusión.

 

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo (MINCIT), xunto á Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM), elaborou o Plan Nacional e Integral de lucha contra la venta de productos falsificados y para la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial 2023-2026, para dar unha resposta coordinada e eficaz ao grave problema da vulneración dos dereitos de propiedade industrial, orixinado pola fabricación e venda de produtos falsificados.

 

O constante crecemento deste tipo de delitos, con cuantiosas perdas económicas e de emprego para o país, o desincentivo á innovación, prexuízos ao medio ambiente e riscos para a saúde e para a seguridade da poboación, requiren unha actuación firme e conxunta por parte de todos os sectores económicos e sociais implicados, tanto públicos como privados, máis aínda cando se trata de delitos cometidos no seu maior parte por grupos de delincuencia organizada.

 

Por esta razón o MINCIT e a OEPM abriron unha consulta pública para realizar comentarios al texto del Plan.

 

Pode descargar aquí  o formulario para remitir os comentarios antes do 19 de xullo de 2022 á dirección PlanNacional-Falsificaciones@oepm.es  Só se considerarán observacións nas que o remitente estea identificado.

 

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e, en consecuencia, de libre difusión. As partes da información que se desexe que sexan consideradas confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas no propio texto, motivando as razóns da devandita cualificación.

Data

Antes do 19 de xullo de 2022

Organiza
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCIT)
Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)
Colabora
Confederación de Empresarios de Galicia
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.