CEG

 

Servizos a empresas

A procura de candidatos cualificados para ocupar cargos dentro dunha organización é un proceso que esixe un planeamento riguroso e un gran esforzo. Neste sentido, o Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) permite acceder, como fonte de reclutamento, a unha base de datos de demandantes de emprego completa e exhaustiva que amplía as posibilidades de localizar os perfís máis adecuados.

Desde o Servizo de Formación, Orientación e Emprego da CEG (SERFOE) préstase apoio e asesoramento aos empregados nos procesos de reclutamento, selección e contratación de persoal, ofrecendo axuda personalizada e individualizada para cada posto ofertado, recollendo e solucionando as necesidades e dúbidas que se susciten en materia de emprego.

Acceso ao servizo

O acceso é libre e gratuíto para todas aquelas empresas e entidades da nosa Comunidade Autónoma.

Vantaxes do servizo
  • Resolver as súas dúbidas en materia de emprego de forma áxil e en horario amplio.
  • Apoiar e axilizar os procesos de reclutamento e selección de persoal
  • Proporcionar un trato directo e personalizado.
  • Achegar os servizos do SPEG ás empresas.
Formulario
Condicións para o tratamento dos seus datos.
A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), coa finalidade de atender a súa solicitude, procederá ao tratamento de datos de carácter personal segundo o Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016. 

Responsable: Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
Finalidade: Xestionar os servizos ofrecidos pola CEG e as actividades organizadas nas que vostede participe: Neste caso, atender a súa solicitude de información ou prestar o servizo que nos solicite.
Asemade, se vostede nos autoriza expresamente na casilla superior, manterémolo/a informado/a sobre publicacións, actividades e servizos que poidan resultar do seu intere. Vostede poderá solicitar en calquer momento a través do enderezo de correo electrónico polo que recibe a información, que cancelemos o envío.
Lexitimación: Solicitude/consentemento do/da interesado/a.
Datos obxecto do tratamento: Para a finalidade descrita anteriormente, serán obxecto de tratamento os datos recabados a través deste formulario, así como calquera outros datos que se precisen e que vostede nos traslade.
Destinatarios: Non se realizará cesión dos seus datos a terceiros.
Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na Política de Cookies e Privacidade da CEG.
Información adicional:
Pode consultar información adicional respecto do tratamento de sus datos na Política de Cookies e Privacidade da CEG recollida na páxina web da Confederación de Empresarios de Galicia
Ademáis pode solicitar a información adicional que precise a través do enderezo electrónico: seguridad@ceg.es
Autorizo asemade a recibir información sobre publicacións, actividades e servizos de interese.
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.