CEG

 

Boletín Eures-T Norte Portugal-Galicia Nº 16

Boletín Eures

Galicia e Norte de Portugal ultiman a preparación e aprobación dos instrumentos de planificación que orientarán estratéxicamente a Eurorrexión durante os próximos anos.
As accións acordadas aportarán resultados para os consumidores, como garantir que a compra de servicios ou produtos noutro Estado membro, xa sea en liña ou en persoa, non se encontren con diverxencias en canto a prezos, condicións de venta ou opcións de entrega, e tamén para as empresas e profesionais: a Comisión mellorará as oportunidades de mobilidade a través das fronteiras e o recoñecemento das titulacións profesionais, e tamén adoptará medidas para facilitar a prestación transfronteiriza de servizos como os vencellados á construción, entre outros.
Estes e outros temas abórdanse neste documento.
 

Autor
Confederación de Empresarios de Galicia
Editor
Confederación de Empresarios de Galicia
Financiamento
Comisión Europea
Dirección Xeral de Emprego
Asuntos Sociais e Igualdade de Oportunidades
Data
2015
Formato
Electrónico
Número de páxinas
16
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.