CEG

 

Boletín Eures-T Norte Portugal-Galicia nº 15

Boletín Eures-T Norte Portugal-Galicia nº 15

España e Portugal abordan unha nova etapa na que as súas economías dan síntomas inequívocos de melloría que agora debe consolidarse nos próximos anos. Galicia e o Norte de Portugal, abordarán esta nova etapa desde unha planificación unida e integrada nas súas respectivas estratexias nacionais para os próximos anos en pos de achegarse aos obxectivos da Estratexia Europa 2020. 
Pero iso non será óbice para que a Eurorrexión aborde obxectivos comúns, tendo en conta as súas necesidades e particularidades, como son o alto nivel de desemprego, a baixa competitividade, en termos de produtividade, en relación coa media da UE ou o envellecemento da poboación. 
Para abordar estes obxectivos comúns, a Eurorrexión contará con instrumentos como o propio POCTEP, un Plan de investimentos conxuntos da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 2014-2020, as iniciativas que poña en marcha a Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal, ou aquelas que poidan ter cabida en estratexias macrorrexionais, como o Plan de Acción para unha Estratexia Marítima na Rexión Atlántica.

 

 

Autor
Confederación de Empresarios de Galicia
Editor
Confederación de Empresarios de Galicia
Financiamento
Comisión Europea
Dirección Xeral de Emprego
Asuntos Sociais e Igualdade de Oportunidades
Data
2015
Formato
Electrónico
Número de páxinas
20
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.