CEG

 

Panel de empresas regulamento REACH - SME Feedback – EEN

Panel Empresas REACH

A Comisión Europea puxo en marcha un Panel de Empresas en relación coa revisión do Regulamento REACH, co fin de coñecer a opinión das pemes. O obxectivo xeral da revisión é garantir que as disposicións do Regulamento reflictan as ambicións da Comisión en materia de innovación para lograr substancias químicas seguras e sostibles e un alto nivel de protección da saúde e o medio ambiente, á vez que se preserva o mercado interior, tal como establécese na Estratexia sobre sustentabilidade das substancias químicas (Chemicals Strategy for Sustainability).

A Confederación de Empresarios de Galicia como membro da Enterprise Europe Network, sumouse a esta iniciativa e desexa solicitar a opinión das pemes de Galicia para trasladala á Comisión Europea. Para iso, agradecemos que responda o cuestionario dispoñible nesta ligazón (levaralle ao redor de 10 minutos) antes do 4 de maio de 2022.

Os “Paneis de pemes” son unha iniciativa lanzada pola Comisión Europea co obxectivo de solicitar información directamente das empresas sobre determinados aspectos que afectan á súa actividade. Neste caso sobre as propostas de mellora do Regulamento REACH, en liña co propósito de alcanzar os ambiciosos obxectivos europeos de contaminación cero, nunha contorna sen substancias tóxicas, anunciado no Pacto Verde Europeo.

A consulta e os datos almacenaranse nunha base de datos segura. A este respecto debemos incidir na importancia de facilitar a información relativa á identidade da empresa (e-mail de contacto) a fin de poderlles comunicar os resultados que, no seu caso, obtéñanse da enquisa. Nunca se utilizarán ou explotarán con outros fins e serán tratados con absoluta confidencialidade.

Data

Antes do 4 de maio de 2022

Organiza
Confederación de Empresarios de Galicia
Enterprise Europe Network
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.