CEG

 

Xunta, patronal, CCOO e UGT-Galicia asinan o novo acordo de Diálogo Social de Galicia

Sinatura novo acordo Diálogo Social de Galicia 2019

“Hoxe reunímonos aquí coa satisfacción de ter acadado uns acordos comprometidos co desenvolvemento económico dunha Galicia innovadora e competente, máis inclusiva e igualitaria, na liña das mudanzas económicas e sociais que trae a Industria 4.0.” Así o manifestou esta mañá Antonio Fontenla Ramil, representante da Xunta de Vicepresidentes da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) tras a firma no Pazo de Raxoi do novo Acordo de Diálogo Social de Galicia xunto cos secretarios de UXT Galicia e o Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, José Antonio Gómez Gómez e Ramón Sarmiento  Solla, respectivamente; e o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Fontenla Ramil, que participa por terceira vez nun Diálogo Social da comunidade autónoma como representante da patronal galega, aludiu a algunhas das medidas que se van a poñer en marcha por mor da firma dos acordos e que foron abordados polas cinco mesas de negociación postas en marcha a partir do 18 de febreiro, data en que botou a andar este último proceso.

Igualdade de oportunidades

Así expuxo que “ou primeiro dúas acordos  asinados pon a lupa sobre a igualdade de oportunidades, dando pé á creación de gabinetes técnicos en materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial; ao deseño de programas formativos e de sensibilización en igualdade laboral; ao acordo de establecer un novo sistema de recoñecemento de igualdade  nas empresas que simplifique ou procedemento actual nun novo distintivo autonómico galego; e á instauración dun paquete de ferramentas destinadas a facilitar a mellora da  igualdade laboral e de oportunidades  na empresa galega”.


Cláusulas sociais na contratación pública


Doutra banda, e segundo Fontenla Ramil “a través dá contratación pública  estratéxica socialmente responsable, a administración #podar dotar de  maior  amplitude  as políticas sociais, así como promover compromisos  máis  esixentes non ámbito dá  responsabilidade social dás empresas”.  Neste  senso “ou segundo  acordo  inclúe  uns principios orientadores dá contratación pública socialmente responsable e  terá como elemento fundamental  unha guía de cláusulas  sociais dentro  do sector público  galego que  recolla tanto a orientación dá contratación pública socialmente responsable non sector público, como propostas e  exemplos de cláusulas  sociais como parte dá solvencia técnica  nas  licitacións e como criterios de  adxudicación  ou   condicións  especiais de  execución, entre  outras medidas”.


Impulso para a transformación tecnolóxica da industria

Polo que respecta á terceira mesa de negociación, relativa ao impulso para a transformación tecnolóxica da industria galega, o representante da Xunta de Vicepresidentes da CEG explicou que “ou camiño da supervivencia e ou crecemento empresarial pasa pola transformación dixital e a modernización  tecnolóxica, así como por aumentar ou tamaño das empresas, favorecer a  aposta polo talento dixital e contribuír  á reconversión do tecido empresarial galego e á  súa especialización desde ou punto de vista  tecnolóxico”. Así que “acordamos facer unha diagnose sobre a transformación tecnolóxica e ou emprego; deseñar estratexias específicas neste senso;  xerar un ecosistema de axentes tecnolóxicos que acompañen ás empresas; e impulsar ou interese  e coñecemento sobre a Industria 4.0 nos distintos colectivos”.

“Pero  ademais da  Axenda Industria 4.0 –continuou-,  nesta mesa  avaliamos a  necesidade dun  acordo sobre ou desenvolvemento  dunha transición  enerxética  xusta, que debe representar  unha oportunidade para  xerar  novos proxectos,  máis emprego, así como tamén para ampliar  as posibilidades para  as áreas xeográficas que están vinculadas  ás centrais de combustibles fósiles”.
Se falamos de medidas concretas acordadas neste ámbito, Antonio Fontenla referiuse “ á posta en marcha  dun  estudo que permita a creación  dun  primeiro mapa de transición enerxética  xusta para a  nosa  comunidade;  á realización dun estudo concreto sobre a viabilidade do gas renovable en Galicia procedente de residuos agrogandeiros; e á elaboración dunha estratexia de reindustrialización nas comarcas afectadas polo peche das centrais térmicas de carbón”.

Políticas activas de emprego

Xa na mesa de negociación relativa ás Políticas Activas de Emprego, para Fontenla Ramil “un instrumento  chave para intervir non mercado laboral, potenciando coa súa aplicación ou dinamismo non mercado de traballo, a mellora  do emprego -especialmente  daqueles que teñen  maiores dificultades de inserción-, a redución dúas  desaxustes entre a oferta e a demanda e a promoción dun mercado laboral máis igualitario e inclusivo”, acordouse “pór en marcha un plan de recualificación profesional e inserción non mercado de traballo, dirixido a persoas paradas de  longa duración  maiores de 45 anos; concertar a posta en  funcionamento dun programa de  axudas á contratación de remudistas; e crear un programa de apoio  ás empresas e  ao seu persoal en períodos en que a  actividade da empresa redúcese e, por outra banda, compénsense  ás  persoas traballadoras con 55 ou máis anos de idade afectadas pola extinción de contratos por empresas en crise”.

Modernización das relacións laborais

Por último o acordo ao que se chegou na quinta mesa de negociación dá cobertura orzamentaria ao novo texto do  Acordo Interprofesional  Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo, asinado o pasado día 28 de novembro e que abre unha nova vía de resolución extraxudicial de conflitos individuais a través da mediación e a arbitraxe. 
Para Antonio Fontenla a firma destes acordos supoñen un punto e seguido para continuar a partir deste intre “ coa ardua  tarefa de  pór en marcha estas medidas, e por suposto realizar un  seguimento e  unha avaliación permanente dous  acordos, que se  estenderá tamén á análise dá eficacia dás  devanditas medidas”. “Tanto  é así que  xa están previstos nos acordos  as  tarefas a desenvolver non vindeiro ano, ou que amosa ou ánimo de dar continuidade  ao proceso do diálogo social, aspecto que se reforza a través da Mesa de Coordinación e  Seguimento”, finalizou.

 

 

 

 

 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.