CEG

 

Servizos no marco da Enterprise Europe Network

 

EEN

Acerca da Enterprise Europe Network

A Enterprise Europe Network é unha iniciativa da Comisión Europea xestionada pola Axencia Executiva do Consello Europeo de Innovación e Pemes (EISMEA) que ten como obxectivo mellorar a competitividade e lograr un crecemento sostible das empresas europeas, en especial das pemes. É unha das maiores redes de apoio á empresa a nivel mundial e conta cos expertos de máis de 600 organizacións que a integran, recoñecidas pola súa excelencia no apoio empresarial.

Servizos

Crecemento e desenvolvemento empresarial internacional


 • Información e asesoramento sobre internacionalización e libre circulación de mercadorías e traballadores. 
 • Información e asesoramento sobre a libre prestación de servizos transnacional.
 • Organización de eventos para a información ou formación en diversos temas relacionados coa internacionalización das actividades empresariais.

Procura de socios en mercados estranxeiros


 • Promoción e asistencia para a participación en reunións bilaterais internacionais para a adopción de acordos comerciais. 
 • Asistencia para a elaboración de perfís comerciais e a súa difusión para promover a cooperación empresarial

Acceso ao financiamento


 • Información e asesoramento personalizado sobre o acceso a financiamento, en especial en fondos UE. 
 • Información e asesoramento para a participación en proxectos e programas da UE. 
 • Organización de xornadas e seminarios especializados sobre financiamento e participación en proxectos europeos.

Participación no proceso de adopción de decisións


 • Promover a participación interactiva das empresas nas políticas da Unión Europea.
 • Interlocución e contacto coas Institucións Europeas. 
 • Asesoramento ás empresas sobre normativa da UE de interese.

Fomento da competitividade empresarial


 • Información e asesoramento sobre a transformación dixital das empresas, así como a difusión ou organización de eventos informativos sobre as oportunidades das tecnoloxías dixitais. 
 • Información e concienciación sobre sustentabilidade co obxectivo de avanzar cara a unha xestión empresarial equilibrada entre medio, sociedade e economía. 
 • Información e orientación sobre cuestións derivadas da xestión da propiedade intelectual e sensibilización sobre a protección da propiedade intelectual mediante a organización de eventos.
Formulario
Condicións para o tratamento dos seus datos.
A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), coa finalidade de atender a súa solicitude, procederá ao tratamento de datos de carácter personal segundo o Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016. 

Responsable: Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
Finalidade: Xestionar os servizos ofrecidos pola CEG e as actividades organizadas nas que vostede participe: Neste caso, atender a súa solicitude de información ou prestar o servizo que nos solicite.
Asemade, se vostede nos autoriza expresamente na casilla superior, manterémolo/a informado/a sobre publicacións, actividades e servizos que poidan resultar do seu intere. Vostede poderá solicitar en calquer momento a través do enderezo de correo electrónico polo que recibe a información, que cancelemos o envío.
Lexitimación: Solicitude/consentemento do/da interesado/a.
Datos obxecto do tratamento: Para a finalidade descrita anteriormente, serán obxecto de tratamento os datos recabados a través deste formulario, así como calquera outros datos que se precisen e que vostede nos traslade.
Destinatarios: Non se realizará cesión dos seus datos a terceiros.
Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na Política de Cookies e Privacidade da CEG.
Información adicional:
Pode consultar información adicional respecto do tratamento de sus datos na Política de Cookies e Privacidade da CEG recollida na páxina web da Confederación de Empresarios de Galicia
Ademáis pode solicitar a información adicional que precise a través do enderezo electrónico: seguridad@ceg.es
Autorizo asemade a recibir información sobre publicacións, actividades e servizos de interese.
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.