CEG

 

Socialización diferencial versus Desigualdades de xénero

Socialización diferencial versus Desigualdades de xénero

“Ata que non teñamos igualdade en educación, non teremos unha sociedade igualitaria”, Sonia Sotomayor, jueza estadounidense.

"A igualdade das mulleres debe ser un compoñente central en calquera intento para resolver os problemas sociais, económicos e políticos", Kofi Annan, ex secretario de la ONU.

Segundo a Teoría da Socialización Diferencial, adquirimos identidades diferenciadas de xénero que conlevan estilos cognitivos, actitudinais e conductuais, códigos morais e normas estereotípicas da conduta asignada a cada xénero.

Resultado?
Creación de normas estereotipadas que se asignan á conduta de cada persoa en referencia ao seu xénero.

Polo tanto, no fomento das desigualdades de xénero, a socialización diferencial é un factor clave. E un primeiro paso para camiñar cara a unha sociedade igualitaria é conseguir cambiar a cultura.

Para evitar a socialización diferencial é fundamental saber por que se produce e cales son as súas consecuencias.

Consecuencias:
 Sociedades pouco equilibradas
 Desigualdade de xénero

Estudos levados a cabo por especialistas na materia descubriron que se producen situacións singulares: 
o As actitudes máis igualitarias danse no colectivo feminino, tanto a nivel privado/doméstico como público, mentres que as actitudes masculinas e os seus valores son menos estables, máis volubles (e preocupa unha tendencia involucionista no colectivo adolescente nos últimos anos). 
o O nivel cultural é un claro baremo diferencial (canto máis elevado, máis igualitario móstrase en valores e actitudes). 
o A menor nivel educativo, máis estereotipados son os roles (homes incentivados para ser o sustento económico do fogar e mulleres reforzadas para que se encarguen das tarefas domésticas e de coidados).

Descobre o por que. Le todo o artígo, descárgao aquí!
 

Autor
Confederación de Empresarios de Galicia
Editor
Confederación de Empresarios de Galicia
Financiamento
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade
Gobierno de España
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Dirección Xeral de Emprego
Xunta de Galicia
Formato
Electrónico
Información adicional
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.