CEG

 

"Tanto monta"

Utilización incorrecta de certas expresións no ámbito da igualdade: "Tanto monta"

“Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando”: Todo o mundo sabe que é unha expresión que se utiliza para indicar que unha persoa (ou cousa) é equivalente a outra, que está ao mesmo nivel, na mesma categoría que a súa contraria. En definitiva, que ten o mesmo valor.

Moitas veces empréganse, no ámbito da igualdade, expresións que adoitan parecer correctas como modo de referir que muller e home valen igual, ou "mandan" o mesmo, ou se corresponsabilizan de tarefas e coidados. Pois o sentimos polas persoas que a utilizan desta forma, pero non é correcto!... A expresión orixinal remóntase séculos atrás.

Autor
Confederación de Empresarios de Galicia
Editor
Confederación de Empresarios de Galicia
Financiamento
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade
Gobierno de España
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Dirección Xeral de Emprego
Xunta de Galicia
Formato
Electrónico
Información adicional
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.