CEG

 

Igualdade 2019-2020

Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía, Emprego e Industria e as organizacións sindicais e empresarial participantes no Diálogo Social de Galicia (CEG, UGT-GALICIA, S.N. de CC.OO. de Galicia) en materia de igualdade laboral e fenda salarial para os exercicios 2019-2020.

Partes asinantes:

Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, UGT-Galicia, S.N. de CC.OO. de Galicia e a Confederación de Empresarios de Galicia.

Obxecto:

Establécense as condicións polas que se rexe a colaboración entre a Consellería de Economía, Emprego e Industria e as organizacións participantes do diálogo social, respecto das actuacións que en materia de igualdade de oportunidades e fenda salarial se poñan en marcha no actual proceso de Diálogo Social en Galicia. 

Prazo de duración:

22.11.2019-31.07.2020.

Obrigados á realización das prestacións:
  • CEG: realización das accións.
  • Consellería de Economía, Emprego e Industria: pago da axuda.
Obriga económica convida:

150.000,00 €, dos cales 50.000,00 € corresponden á anualidade de 2019 e 100.000,00 € á anualidade de 2020.

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.