CEG

 

Financiamento empresarial, axudas e proxectos europeos

O Servizo de Información Comunitaria e Innovación (SICI), informa e asesora ás empresas sobre as diferentes liñas de axuda e financiamento existentes para as empresas. Para iso, ademais de facer seguimento e ofrecer información sobre as novas axudas publicadas, ofrece un servizo personalizado, no que se analizan todas as fontes de financiamento, ben sexan axudas ou subvencións a fondo perdido, ben instrumentos de financiamento (créditos, liñas de avais...) existentes a nivel local, autonómico nacional e europeo, analizando a compatibilidade entre elas e propoñendo solucións á empresa segundo as súas necesidades.

Ademais, o SICI asesora ás empresas e organizacións sobre a identificación de liñas de financiamento e programas europeos así como diferentes aspectos relacionados coa preparación e xestión de proxectos.

Formulario
Condicións para o tratamento dos seus datos.
A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), coa finalidade de atender a súa solicitude, procederá ao tratamento de datos de carácter personal segundo o Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016. 

Responsable: Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
Finalidade: Xestionar os servizos ofrecidos pola CEG e as actividades organizadas nas que vostede participe: Neste caso, atender a súa solicitude de información ou prestar o servizo que nos solicite.
Asemade, se vostede nos autoriza expresamente na casilla superior, manterémolo/a informado/a sobre publicacións, actividades e servizos que poidan resultar do seu intere. Vostede poderá solicitar en calquer momento a través do enderezo de correo electrónico polo que recibe a información, que cancelemos o envío.
Lexitimación: Solicitude/consentemento do/da interesado/a.
Datos obxecto do tratamento: Para a finalidade descrita anteriormente, serán obxecto de tratamento os datos recabados a través deste formulario, así como calquera outros datos que se precisen e que vostede nos traslade.
Destinatarios: Non se realizará cesión dos seus datos a terceiros.
Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na Política de Cookies e Privacidade da CEG.
Información adicional:
Pode consultar información adicional respecto do tratamento de sus datos na Política de Cookies e Privacidade da CEG recollida na páxina web da Confederación de Empresarios de Galicia
Ademáis pode solicitar a información adicional que precise a través do enderezo electrónico: seguridad@ceg.es
Autorizo asemade a recibir información sobre publicacións, actividades e servizos de interese.
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.