CEG

 

Cualificacións Profesionais

Desde o ano 2003, a Confederación de Empresarios de Galicia, en colaboración co Instituto Galego das Cualificacións, participa nos grupos de expertos tecnolóxicos e formativos dos distintos sectores produtivos coa fin de identificar e definir as cualificacións profesionais que se incorporarán ao Catálogo Nacional de Cualificacións.

Este catálogo será a base para a oferta de formación reglada, ocupacional e continua, así como o referente para recoñecer e acreditar os aprendizaxes non formais e informais, incluída a experiencia laboral.

O papel da CEG na elaboración das cualificacións

A CEG participa no deseño das  cualificaciones das diferentes familias profesionais, a través da análise e contrates das organizacións sectoriais e  intersectoriales para comprobar en que medida axústanse ás necesidades dos diferentes sectores produtivos.

Informe:

As Cualificacións Profesionais e os Certificados de Profesionalidade

Máis información:

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.