CEG

 

Ciclo de xornadas 30º Aniversario do Mercado Interior Europeo

CicloEEN

Coa entrada en vigor da Acta Única Europea en 1987, durante un período que rematou o 31 de decembro de 1992 marcouse o obxectivo de establecer progresivamente un mercado interior e este obxectivo dirixiuse a boa parte dos esforzos das institucións europeas. . Este Tratado estableceu que o mercado interior implicaría un espazo sen fronteiras interiores, polo que se garantiría a libre circulación de bens, persoas, servizos e capitais.

No ano 2023 cumpríronse 30 anos do establecemento deste mercado único europeo cuxa creación se baseou na eliminación de barreiras físicas, técnicas e fiscais e na harmonización de moitos dos requisitos ata entón necesarios para actuar nel mediante o recoñecemento da regulación mutua. entre os estados membros.

O mercado único europeo créase sobre catro liberdades fundamentais:

- Libre circulación de mercadorías

- Libre circulación de capitais

- Liberdade de establecemento e libre prestación de servizos

- Libre circulación de traballadores

O proceso de creación e implantación deste mercado é un proceso inconcluso e que segue evolucionando, ao que hai que afrontar directamente e seguir eliminando os obstáculos existentes, pero é importante recoñecer os avances acadados e as oportunidades que a súa creación traizoou aos cidadáns europeos no empresas e traballadores en xeral e europeos en particular.

Dende a Enterprise Europe Network queremos celebrar este importante aniversario centrándonos na análise da evolución da libre circulación de mercadorías que é un dos piares que permiten a expansión das nosas empresas desbloqueando o avance que se espera e sobre o que se As institucións europeas traballan.

Para isto, organizamos un ciclo de xornadas que iniciará o vindeiro 9 de novembro. Nesta ligazón poders ter acceso ao programa.

Cando te inscribas, por favor indica no asunto o día que desexas asistir 

 

Organiza
Confederación de Empresarios de Galicia
EEN-GalacteaPlus
Enterprise Europe Network
Formulario
(Grupo CNAE)
¿Como se enterou da existencia desta actividade?
Pola CEG Web
Pola CEG Email
Pola CEG Facebook
Pola CEG Twitter
Pola CEG Prensa
Condicións para o tratamento dos seus datos.
A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), coa finalidade de atender a súa solicitude, procederá ao tratamento de datos de carácter personal segundo o Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016. 

Responsable: Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
Finalidade: Xestionar os servizos ofrecidos pola CEG e as actividades organizadas nas que vostede participe: Neste caso, atender a súa solicitude de información ou prestar o servizo que nos solicite.
Asemade, se vostede nos autoriza expresamente na casilla superior, manterémolo/a informado/a sobre publicacións, actividades e servizos que poidan resultar do seu intere. Vostede poderá solicitar en calquer momento a través do enderezo de correo electrónico polo que recibe a información, que cancelemos o envío.
Lexitimación: Solicitude/consentemento do/da interesado/a.
Datos obxecto do tratamento: Para a finalidade descrita anteriormente, serán obxecto de tratamento os datos recabados a través deste formulario, así como calquera outros datos que se precisen e que vostede nos traslade.
Destinatarios: Non se realizará cesión dos seus datos a terceiros agás incluido no apartado "Ler cookies e política de privacidade".
Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na Política de Cookies e Privacidade da CEG.
Información adicional:
Pode consultar información adicional respecto do tratamento de sus datos na Política de Cookies e Privacidade da CEG recollida na páxina web da Confederación de Empresarios de Galicia
Ademáis pode solicitar a información adicional que precise a través do enderezo electrónico: seguridad@ceg.es
Autorizo asemade a recibir información sobre publicacións, actividades e servizos de interese.
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.