CEG

 

A Confederación de Empresarios de Galicia celebra o 30º aniversario da integración do Mercado Único Europeo con un ciclo de conferencias

A Confederación de Empresarios de Galicia celebra o 30º aniversario da integración do Mercado Único Europeo con un ciclo de conferencias

A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), no marco da súa pertenza á Enterprise Europe Network,  celebra un ciclo de xornadas para conmemorar o 30º aniversario da integración do Mercado Único Europeo.

Na sesión participaron, a xefa de unidade da dirección xeral de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento e Pemes, Estelle Goeger; e o xefe da Dependencia Rexional de Aduanas e Impostos Especiais de Galicia, Jaime Gayá.

A CEG desde os seus inicios mostrouse como unha institución europeísta, comprometida co progreso da Unión Europea e tendendo pontes entre os empresarios dos países pertencentes á mesma. Mostra diso é a súa participación activa en dúas das principais redes europeas: a rede EURES, integrada a través do EURES Transfronteirizo Norte Portugal - Galicia e a Enterprise Europe Network, a maior rede de apoio ás pemes a nivel mundial, a través da que se ofrecen servizos de asesoramento en diversas materias entre as que destaca a internacionalización.

Na inauguración das xornadas, o secretario xeral adxunto da CEG, José Manuel Maceira, quixo lembrar que "o Mercado Único Europeo non só foi e é un proxecto económico, senón un compromiso para a paz, a prosperidade e a solidariedade. Un dos aspectos máis notables da integración foi o crecemento económico que experimentou Galicia e o conxunto de España. Este crecemento sostido aséntase na eliminación das barreiras comerciais e a promoción de catro liberdades fundamentais: a libre circulación de mercadorías, a libre circulación de capitais, a liberdade de establecemento e a libre prestación de servizos e a libre circulación de traballadores".

Así mesmo, sinalou que o proceso de creación e establecemento deste mercado "é un proceso inacabado e en continua evolución, que debe enfrontar retos e continuar eliminando os obstáculos aínda existentes. Adoptamos estándares e regulacións europeas que melloraron a nosa calidade de vida en áreas como a protección do medio ambiente, a seguridade dos alimentos, a atención médica e a educación. Ademais, o acceso a programas de financiamento europeo impulsou proxectos de infraestruturas e desenvolvemento".
 

Logros e desafíos logo de 30 anos: O Mercado Único é un traballo diario

A xefa da dirección xeral de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento e Pemes, Estelle Goeger, interveu na xornada expondo os principais logros que propiciou para empresas e cidadáns a existencia do mercado interior europeo, pero tamén expuxo os desafíos que hoxe están sobre a mesa.

No ámbito interno, expuxo a necesidade de seguir impulsando a transición verde e a dixitalización. “A UE propugna a creación dun espazo dixital máis seguro para os cidadáns que permita establecer condicións de competitividade equitativas para todas as empresas. Perséguese tamén un mellor uso e simplificación das relacións coas distintas administracións. Tamén destaca os avances en dixitalización e a aprobación recente do regulamento de identidade dixital europea, que garante que persoas e empresas teñan acceso universal a identificacións e autenticaciones electrónicas seguras”.

Por outra banda, indicou que “o Mercado Único desenvolveuse coa mirada posta cara a dentro, pero os acontecementos dos últimos tempos modificaron esta óptica. É necesario fixar a atención a que ocorre fóra, evitar a dependencia de terceiros países e outros actores económicos externos. É necesario facer que a cadea de subministracións se base en incrementar o interese no mercado interior, é un reto incrementar as nosas capacidades neste novo contexto xeopolítico”.

Tamén subliñou que “o Mercado Único é un traballo diario. É necesario perseguir unha regulamentación única e non 27. Prevese unha considerable cantidade de regulamentacións novas relacionadas con mellorar a vida dos cidadáns e que incidan en aspectos como a transparencia ou a seguridade dos productos”.

Ademais, concluíu que “os esforzos das institucións empeñaranse na correcta implementación do European Green Deal (Pacto Verde Europeo) vinculado á competitividade empresarial. Resaltar neste sentido o recente encargo da Comisión Europea a Mario Draghi dun informe sobre o futuro da competitividade Europa”.

Estelle Goeger destacou que “o Mercado Único é crucial para nosa resiliencia e a nosa competitividade. Estudos recentes que indican que o PIB da UE é entre un 8 e un 9 % maior grazas á existencia do Mercado Único”.

Finalmente, falou da necesidade de incrementar a cooperación entre as autoridades vinculadas á vixilancia dos mercados (Market surveillance) e as autoridades aduaneiras.

 

Unión Aduanera e Mercado Único: concepto e evolución. A reforma das solicitudes de preferencias arancelarias

Pola súa banda, o xefe da Dependencia Rexional de Aduanas e Impostos Especiais de Galicia, Jaime Gayá, detallou a evolución desde a inicial unión aduaneira de 1968 coa que se eliminan todos os aranceis de aduanas e restricións comerciais entre o entón seis Estados membros da Comunidade Económica Europea, até 1993, ano en que desaparecen as formalidades aduaneiras nas fronteiras interiores da UE.

Ademais, explicou o novo Mecanismo de Axuste en Fronteira por Carbono (CBAM) da UE. “Instrumento que se aplica á importación de bens procedentes de terceiros estados de forma que a importación de bens intensivos en carbono producidos fóra da UE deberán pagar unha cantidade equivalente ao que pagasen na UE polas emisións.

Este mecanismo, regulado no Regulamento 2023/956 do Parlamento Europeo e do Consello de 10 de maio de 2023, fixa un prezo xusto ao carbono emitido durante a produción de bens intensivos en carbono e fomenta unha produción industrial máis limpa en países non pertencentes á UE que quizais non teñan implantados sistemas de compensación”.

O Regulamento CBAM empezou a aplicarse de forma transitoria o 1 de outubro de 2023 e o primeiro período de declaración para os importadores finalizará o 31 de xaneiro de 2024. “A partir do 2026 a norma despregará plenamente os seus efectos e garantirase que o prezo do carbono das importacións sexa equivalente ao prezo do carbono da produción nacional, e que non se socaven os obxectivos climáticos da UE”, incidiu.

Jaime Gayá explicou tamén as novidades do Código Aduaneiro da Unión Europea, “que prevén xa a explotación dun sistema informático único de aduanas a nivel da Unión e unha maior interconexión e acceso aos sistemas dos operadores privados, pasando dun sistema baseado en declaracións por operación a un sistema que permita o seguimento cando así o considere a administración competente”.

Por último, o xefe da Dependencia Rexional de Aduanas e Impostos Especiais de Galicia, detallou a evolución e funcionamento do sistema de preferencias arancelarias e como facer efectivas as vantaxes que prevén os diferentes acordos aos operadores.

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.