CEG

 

Avaliación da inclusión da perspectiva de xénero en todos os aspectos da prevención de riscos laborais no sector servizos - 2019

PRL-Estudo_Xenero

O obxectivo xeral é realizar un estudo para a avaliación da inclusión da perspectiva de xénero en todos os aspectos da prevención de riscos laborais do sector servizos. Pártese da valoración da importancia da inclusión da perspectiva de xénero, desde un punto de vista integral, na prevención de riscos laborais dentro do ámbito do sector servizos en Galicia e a continuación, considerarase o grao de incorporación de dita perspectiva no momento actual e a necesidade de levar a cabo actuacións destinadas a corrixir as deficiencias. 

Estudo realizado pola Confederación de Empresarios de Galicia no marco da “Orde de 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio 2019”

Autor
Confederación de Empresarios de Galicia
Editor
Confederación de Empresarios de Galicia
Financiamento
Xunta de Galicia
Data
2019
Formato
Electrónico
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.