CEG

 

Xornada sobre adaptación dos protocolos de acoso

Adaptación protocolo acoso

O Convenio da OIT número 190, (21 de xuño de 2019) sobre a eliminación da violencia e o acoso no mundo do traballo (en diante, o Convenio) e a Recomendación número 209 que o complementa é o primeiro Tratado Internacional que aborda a violencia e acoso no traballo de forma integral.

No BOE do 16 de xuño publícase o Instrumento de adhesión de España ao Convenio da Organización Internacional do Traballo núm. 190, sobre a eliminación da violencia e o acoso no mundo do traballo, que entrou en vigor o 25 de maio de 2023.

A entrada en vigor do Convenio 190 obriga á adaptación dos protocolos de acoso a este.

Por outra parte os protocolos de acoso deben ter en conta a necesaria adaptación a outras normas como a Lei 15/2022, do 12 de xullo, integral para a igualdade de trato e a non discriminación e a Lei 4/2023, do 28 de febreiro, para a igualdade real e efectiva das persoas trans e para a garantía dos dereitos das persoas LGTBI.  

O obxectivo desta xornada é dotar ás persoas asistentes dos coñecementos necesarios sobre estas normas, para unha correcta adaptación ás mesmas.

Data: 26 de outubro de 2023.

Lugar: Sede CEG. Santiago de Compostela.

Modalidade: Presencial.

Duración: 2,5 horas.

Coa financiación de:

 

cid:image004.png@01D7DF88.C59FCED0

 

 

BOE.es - BOE-A-2020-4946 Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se  distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2020, para su  gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas,  subvenciones

 

 

 

 

 

Organiza
Confederación de Empresarios de Galicia
Programa

 

 

Descargar programa
Formulario
(Grupo CNAE)
¿Como se enterou da existencia desta actividade?
Pola CEG Web
Pola CEG Email
Pola CEG Facebook
Pola CEG Twitter
Pola CEG Prensa
Condicións para o tratamento dos seus datos.
A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), coa finalidade de atender a súa solicitude, procederá ao tratamento de datos de carácter personal segundo o Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016. 

Responsable: Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
Finalidade: Xestionar os servizos ofrecidos pola CEG e as actividades organizadas nas que vostede participe: Neste caso, atender a súa solicitude de información ou prestar o servizo que nos solicite.
Asemade, se vostede nos autoriza expresamente na casilla superior, manterémolo/a informado/a sobre publicacións, actividades e servizos que poidan resultar do seu intere. Vostede poderá solicitar en calquer momento a través do enderezo de correo electrónico polo que recibe a información, que cancelemos o envío.
Lexitimación: Solicitude/consentemento do/da interesado/a.
Datos obxecto do tratamento: Para a finalidade descrita anteriormente, serán obxecto de tratamento os datos recabados a través deste formulario, así como calquera outros datos que se precisen e que vostede nos traslade.
Destinatarios: Non se realizará cesión dos seus datos a terceiros agás incluido no apartado "Ler cookies e política de privacidade".
Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na Política de Cookies e Privacidade da CEG.
Información adicional:
Pode consultar información adicional respecto do tratamento de sus datos na Política de Cookies e Privacidade da CEG recollida na páxina web da Confederación de Empresarios de Galicia
Ademáis pode solicitar a información adicional que precise a través do enderezo electrónico: seguridad@ceg.es
Autorizo asemade a recibir información sobre publicacións, actividades e servizos de interese.
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.