CEG

 

Xornada A licitación electrónica en Galicia - 31/01/2019

Xornada A licitación electrónica en Galicia
Data

31 de xaneiro de 2019

Hora

De 10.00 h. a 12.00 h.

Lugar

Confederación de Empresarios de Galicia (Rúa do Vilar, 54, Santiago de Compostela)

Organiza
Confederación de Empresarios de Galicia
Colabora
Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia
Objetivo

A Ley 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, afectou de forma significativa ás pymes e empresas en xeral a ás súas posibilidades de acceder a contratos licitados polas diferentes administracións públicas. A pesar de que un dos obxectivos da nova norma é facilitar a concurrencia aos contratos públicos, a realidade é que deriva nun marco complexo polo que é preciso facilitar o entendemento e acceso das compañías ás licitacións públicas.

Programa

10.00 h. Presentación de xornada e benvida

10.15 h. A licitación electrónica en Galicia; implicacións para as pymes

Elena Barba Pan (secretaria da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Consellería de Facenda)

11.30 h. Preguntas e coloquio

12.00 h. Café

Máis información

Servizo de Información Comunitaria e Innovación (SICI) Tel.: 981 555 888 Email: euroinfo@ceg.es. A xornada inaugura o ciclo “ A nova lei de contratos do sector público”

Formulario
(Grupo CNAE)
¿Como se enterou da existencia desta actividade?
Pola CEG Web
Pola CEG Email
Pola CEG Facebook
Pola CEG Twitter
Pola CEG Prensa
Condicións para o tratamento dos seus datos.
A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), coa finalidade de atender a súa solicitude, procederá ao tratamento de datos de carácter personal segundo o Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016. 

Responsable: Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
Finalidade: Xestionar os servizos ofrecidos pola CEG e as actividades organizadas nas que vostede participe: Neste caso, atender a súa solicitude de información ou prestar o servizo que nos solicite.
Asemade, se vostede nos autoriza expresamente na casilla superior, manterémolo/a informado/a sobre publicacións, actividades e servizos que poidan resultar do seu intere. Vostede poderá solicitar en calquer momento a través do enderezo de correo electrónico polo que recibe a información, que cancelemos o envío.
Lexitimación: Solicitude/consentemento do/da interesado/a.
Datos obxecto do tratamento: Para a finalidade descrita anteriormente, serán obxecto de tratamento os datos recabados a través deste formulario, así como calquera outros datos que se precisen e que vostede nos traslade.
Destinatarios: Non se realizará cesión dos seus datos a terceiros agás incluido no apartado "Ler cookies e política de privacidade".
Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na Política de Cookies e Privacidade da CEG.
Información adicional:
Pode consultar información adicional respecto do tratamento de sus datos na Política de Cookies e Privacidade da CEG recollida na páxina web da Confederación de Empresarios de Galicia
Ademáis pode solicitar a información adicional que precise a través do enderezo electrónico: seguridad@ceg.es
Autorizo asemade a recibir información sobre publicacións, actividades e servizos de interese.
Ver condicións para o tratamento dos seus datos:

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    Texto RGPD    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), coa finalidade de atender a súa solicitude, procederá ao tratamento de datos de carácter personal segundo o Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016. 

Responsable: Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
Finalidade: Xestionar os servizos ofrecidos pola CEG e as actividades organizadas nas que vostede participe: Neste caso, atender a súa solicitude de información ou prestar o servizo que nos solicite.
Asemade, se vostede nos autoriza expresamente na casilla superior, manterémolo/a informado/a sobre publicacións, actividades e servizos que poidan resultar do seu intere. Vostede poderá solicitar en calquer momento a través do enderezo de correo electrónico polo que recibe a información, que cancelemos o envío.
Lexitimación: Solicitude/consentemento do/da interesado/a.
Datos obxecto do tratamento: Para a finalidade descrita anteriormente, serán obxecto de tratamento os datos recabados a través deste formulario, así como calquera outros datos que se precisen e que vostede nos traslade.
Destinatarios: Non se realizará cesión dos seus datos a terceiros.
Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na Política de Cookies e Privacidade da CEG.
Información adicional
Pode consultar información adicional respecto do tratamento de sus datos na Política de Cookies e Privacidade da CEG recollida na páxina web da Confederación de Empresarios de Galicia
Ademáis pode solicitar a información adicional que precise a través do enderezo electrónico: seguridad@ceg.es

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.