CEG

 

Xunta, patronal, CCOO y UGT-Galicia firman el nuevo acuerdo de Diálogo Social de Galicia

Firma nuevo acuerdo Diálogo Social de Galicia 2019

“Hoxe reunímonos aquí coa satisfacción de ter acadado uns acordos comprometidos co desenvolvemento económico dunha Galicia innovadora e competente, máis inclusiva e igualitaria, na liña das mudanzas económicas e sociais que trae a Industria 4.0.”

Así lo manifestó esta mañana Antonio Fontenla Ramil, representante de la Junta de Vicepresidentes de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) tras la firma en el Pazo de Raxoi del nuevo Acuerdo de Diálogo Social de Galicia junto con los secretarios de UGT Galicia y el Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, José Antonio Gómez Gómez y Ramón Sarmiento Solla, respectivamente; y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Fontenla Ramil, que participa por tercera vez en un Diálogo Social de la comunidad autónoma como representante de la patronal gallega, aludió a algunas de las medidas que se van a poner en marcha a raíz de la firma de los acuerdos y que fueron abordados por las cinco mesas de negociación puestas en marcha a partir del 18 de febrero, fecha en que echó a andar este último proceso.

Igualdad de oportunidades

Así expuso que “ o primeiro dos acordos asinados pon a lupa sobre a igualdade de oportunidades, dando pé á creación de gabinetes técnicos en materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial; ao deseño de programas formativos e de sensibilización en igualdade laboral; ao acordo de establecer un novo sistema de recoñecemento de igualdade nas empresas que simplifique o procedemento actual nun novo distintivo autonómico galego; e á instauración dun paquete de ferramentas destinadas a facilitar a mellora da igualdade laboral e de oportunidades na empresa galega”.

Cláusulas sociales en la contratación pública

Por otro lado, y según Fontenla Ramil “a través da contratación pública estratéxica socialmente responsable, a administración pode dotar de maior amplitude as políticas sociais, así como promover compromisos máis esixentes no ámbito da responsabilidade social das empresas”. Neste senso “o segundo acordo inclúe uns principios orientadores da contratación pública socialmente responsable e terá como elemento fundamental unha guía de cláusulas sociais dentro do sector público galego que recolla tanto a orientación da contratación pública socialmente responsable no sector público, como propostas e exemplos de cláusulas sociais como parte da solvencia técnica nas licitacións e como criterios de adxudicación ou condicións especiais de execución, entre outras medidas”.

Impulso para la transformación tecnológica de la industria

Por lo que respecta a la tercera mesa de negociación, relativa al impulso para la transformación tecnológica de la industria gallega, el representante de la Junta de Vicepresidentes de la CEG explicó que “o camiño da supervivencia e o crecemento empresarial pasa pola transformación dixital e a modernización tecnolóxica, así como por aumentar o tamaño das empresas, favorecer a aposta polo talento dixital e contribuír á reconversión do tecido empresarial galego e á súa especialización desde o punto de vista tecnolóxico”. Así que “acordamos facer unha diagnose sobre a transformación tecnolóxica e o emprego; deseñar estratexias específicas neste senso; xerar un ecosistema de axentes tecnolóxicos que acompañen ás empresas; e impulsar o interese  e coñecemento  sobre  a Industria 4.0 nos distintos colectivos”.

“Pero ademais da Axenda Industria 4.0 –continuó-, nesta mesa avaliamos a necesidade dun acordo sobre o desenvolvemento dunha transición enerxética xusta, que debe representar unha oportunidade para xerar novos proxectos, máis emprego, así como tamén para ampliar as posibilidades para as áreas xeográficas que están vinculadas ás centrais de combustibles fósiles”.

Si hablamos de medidas concretas acordadas en este ámbito, Antonio Fontenla se refirió “á posta en marcha dun estudo que permita a creación dun primeiro mapa de transición enerxética xusta para a nosa comunidade; á realización dun estudo concreto sobre a viabilidade do gas renovable en Galicia procedente de residuos agrogandeiros; e á elaboración dunha estratexia de reindustrialización nas comarcas afectadas polo peche das centrais térmicas de carbón”.

Políticas activas de empleo

Ya en la mesa de negociación relativa a las Políticas Activas de Empleo, para Fontenla Ramil “un instrumento chave para intervir no mercado laboral, potenciando coa súa aplicación o dinamismo no mercado de traballo, a mellora do emprego -especialmente daqueles que teñen maiores dificultades de inserción-, a redución dos desaxustes entre a oferta e a demanda e a promoción dun mercado laboral máis igualitario e inclusivo”, se acordó “pór en marcha un plan de recalificación profesional e inserción no mercado de traballo, dirixido a persoas paradas de longa duración maiores de 45 anos; concertar a posta en funcionamento dun programa de axudas á contratación de remudistas; e crear un programa de apoio ás empresas e ao seu persoal en períodos en que a actividade da empresa se reduce e, por outra banda, se compensen ás persoas traballadoras con 55 ou máis anos de idade afectadas pola extinción de contratos por empresas en crise”.

Modernización de las relaciones laborales

Por último el acuerdo al que se llegó en la quinta mesa de negociación da cobertura presupuestaria al nuevo texto del Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo, firmado el pasado día 28 de novembro y que abre una nueva vía de resolución extrajudicial de conflictos individuales a través de la mediación y el arbitraje. 

Para Antonio Fontenla la firma de estos acuerdos suponen un punto y seguido para continuar a partir de este momento “coa ardua tarefa de pór en marcha estas medidas, e por suposto realizar un seguimento e unha avaliación permanente dos acordos, que se estenderá tamén á análise da eficacia das devanditas medidas”. “Tanto é así que xa están previstos nos acordos as tarefas a desenvolver no vindeiro ano, o que amosa o ánimo de dar continuidade ao proceso do diálogo social, aspecto que se reforza a través da Mesa de Coordinación e Seguimento”, finalizó.

 

 

 

 
 

TwitterFacebook

Utilizamos cookies en nuestro sitio web para admitir características técnicas que mejoran su experiencia de usuario

También utilizamos servicios de análisis y estadísticas.