CEG

 

A CEG súmase ao comunicado de CEOE e Cepyme no que esixe ao Goberno que clarifique con urxencia as medidas que adoptará para frear os costes enerxéticos e a espiral inflacionista

Esixencia de medidas ao Goberno

Tras a Xunta Directiva de  CEOE celebrada esta mañá, na que participou o presidente da CEG, Juan Manuel Vieites, a organización empresarial galega súmase ao comunicado remitido por  CEOE e  CEPYME no que esixe ao Goberno para que clarifique e detalle coa máxima urxencia as medidas que prevé adoptar para poñer freo á elevación de custos enerxéticos e á espiral inflacionista; así como ao bloqueo das estradas, que está a ocasionar xa desabastecementos á poboación e paralizando a actividade económica, e que, como resultado, ameaza cunha gran crise económica e social.

En liña co que se veu reclamando con énfase estes días, cun comunicado previo das patronais españolas (16 de marzo) e co que xa están a trasladar as súas organizacións sectoriais prexudicadas, desde os seus propios ámbitos e mesas de diálogo, é preciso que as accións sexan rápidas, concretas e efectivas.

Así, respecto ao paquete de medidas acordado co sector do transporte, non sabemos aínda hoxe como se implementará e, por iso, instamos de forma  taxativa a que mañá, na cuarta reunión que vai ter lugar co Ministerio, detállense dunha vez, entre outras, as cuestións relativas ás axudas directas en céntimos/litro ao combustible, en liña con outros países da UE, para que o transporte poida operar con normalidade. Non é unha cuestión aprazable por máis tempo.

Mentres isto sucede no noso país, os países veciños como Francia, Italia ou Portugal xa despregaron plans anticrise precisos, cunha data de posta en marcha prevista.
É difícil de comprender, como reiteramos nos últimos días, que non se actuou con maior contundencia e rapidez fronte aos bloqueos das subministracións e en favor daqueles que non poden manter a súa actividade por iso.

Xa son maioría os sectores empresariais deste país que están nunha situación insostible. A industria está a empezar a parar os seus fornos, coa perda irreparable que isto supón para a economía española; o campo e a pesca e todo o sector agroalimentario viven un auténtico pesadelo; o comercio xa está a sufrir un desabastecemento alarmante, e así en innumerables sectores empresariais. Nesta situación, o clamor das empresas e da sociedade ameaza con desbordarse #ante a  inacción política.

Todas as empresas, en especial a pequena e mediana empresa e os autónomos, están nunha situación de máxima preocupación porque ao grave momento actual súmase o desgaste destes dous últimos anos. A realidade da peme e dos autónomos para aguantar esta situación é o  sobrendeudamiento acumulado, unha maior morosidade e unha liquidez mermada, debido todo iso á menor actividade destes meses de pandemia, que ademais se viu compensada con menos axudas directas que outros países da nosa contorna.

Desde o sentido de Estado que nos inspira, reiteramos e ampliamos a nosa chamada ao Goberno para que acelere e clarifique as necesarias accións encamiñadas a reconducir esta situación de novo cara á recuperación e a dar confianza e seguridade para poder traballar entre todos mirando ao futuro.

Medidas a proposta da CEG

No noso caso concreto instamos as administracións públicas a traballar con carácter urxente nas seguintes medidas:

-Reducir inmediatamente os impostos aos produtos enerxéticos –electricidade, gas e carburantes-;

-Retirar  coyunturalmente a taxa de CO2;

-Establecer mecanismos de flexibilidade na contratación pública para adaptar os prezos dos contratos á realidade do mercado;

-Axilizar a posta no mercado dos fondos da Unión Europea; en todo caso é urxente poñer en funcionamento os proxectos anunciados como prioritarios e avanzar nos  PERTES dos sectores crave como o de automoción, o agroalimentario ou o naval, que beneficiarían a outros sectores moi importantes da economía galega;

-Acelerar a tramitación da nova Lei Concursal, con figuras  preconcursales que facilitasen a posibilidade de refinanciamento das empresas, o que permitiría a supervivencia de moitas delas.;

-Solicitar unha moratoria dun ano dos préstamos  ICO, para que as empresas e autónomos que van ter que devolvelos nos próximos meses non teñan problemas para afrontar o vencemento dos mesmos ao carecer da liquidez para poder asumilos;

-Establecer medidas financeiras de apoio á ampliación de  ERTES  e  novos créditos  ICO ou instrumentos similares das comunidades autónomas que axuden a mitigar no tempo os impactos económicos actuais sobre as empresas;

-Establecer axudas directas e de subvencións á demanda nos sectores máis afectados pola crise.

-Alcanzar un gran  acordo entre patronal e sindicatos que ofreza estabilidade e  module a inflación. En particular debemos traballar intensamente nun Acordo para a Negociación Colectiva 2022-2024, que dote dun marco estable ás relacións laborais e contribúa á recuperación económica e a unha subida ordenada dos custos.

 

 

 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.