CEG

 

GEM 2022

Partes asinantes:

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), Universidade de Santiago de Compostela e a Confederación de Empresarios de Galicia.

Obxecto:

O obxecto xeral do convenio é a colaboración para a realización e execución dos traballos do Proxecto GEM en España a nivel rexional, concretamente en Galicia, durante ou ano 2022. Estes traballos son:

  • Enquisa á poboación adulta (APS), Adult Population Survey, de acordo coa metodoloxía GEM durante o ano 2022.
  • Entrevistas a expertos (NES), National Expert Survey, de acordo coa metodoloxía GEM durante o ano 2022.
  • Redacción, edición, presentación pública e difusión do Informe rexional 2021-2022.

En particular, a CEG responsabilizarase da organización do acto de presentación pública do Informe GEM Galicia 2021-2022, da selección de colaboradores e participantes no mesmo, de darlle difusión vía streaming ao acto de presentación e de favorecer a realización dunha actividadede networking asociada á presentación dos resultados.

Prazo de duración:

01.01.2022 - 31.12.2022

Obrigados á realización das prestacións:

CEG e USC: realización das accións.

IGAPE: pago da axuda.

Obrigación económica convida:

3.000,00€

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.