CEG

 

EEN GALACTEA PLUS 2022-2025

Acordo de consorcio entre a Fundación para o Fomento en Asturias da Investigación Científica Aplicada e a Tecnoloxía (FICYT); o Instituto de Desenvolvemento Económico do Principado de Asturias (IDEPA); a Federación Asturiana de Empresarios (FADE); a Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Cantabria (COCIN); a Sociedade para o Desenvolvemento Rexional de Cantabria (SODERCAN); a CEOE CEPYME Cantabria; a Axencia Galega de Innovación (GAIN); o Instituto para a Competitividade Empresarial de Castela e León (ICE); a Confederación de Organizacións Empresariais de Castela e León (CEOE CYL) e a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). Acordo que se establece no marco do proxecto EEN-GalacteaPlus (IDE 101052734) e en relación co cumprimento do contracto establecido entre as partes enriba mencionadas e a EISMEA para a execución do devandito proxecto.

Partes asinantes:

· Fundación para o Fomento en Asturias da Investigación Científica Aplicada e a Tecnoloxía (FICYT)

· Instituto de Desenvolvemento Económico do Principado de Asturias (IDEPA)

· Federación Asturiana de Empresarios (FADE)

· Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Cantabria (COCIN)

· Sociedade para o Desenvolvemento Rexional de Cantabria (SODERCAN)

· CEOE CEPYME Cantabria

· Axencia Galega de Innovación (GAIN)

· Instituto para a Competitividade Empresarial de Castela e León (ICE)

· Confederación de Organizacións Empresariais de Castela e León (CEOE CYL)

· Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)

Obxecto:

O obxecto deste proxecto é o asesoramento en temas de políticas europeas e o apoio á innovación, internacionalización, transferencia de tecnoloxía, sustentabilidade e dixitalización entre empresas das rexións representadas polas partes (Asturias, Cantabria, Castela e León e Galicia) e empresas situadas na zona xeográfica cuberta pola rede Enterprise Europe Network.

Prazo de duración:

01.01.2022 – 30.06.2025

Obrigados á realización das prestacións:

· CEG: realización das accións

· Fundación para o Fomento en Asturias da Investigación Científica Aplicada e a Tecnoloxía (FICYT): pago da axuda

Obrigación económica convida:

248.356,50€ para todo o período

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.