CEG

 

Consello Económico e Social de Galicia 2020

Importe:

50.576,28€

Obxectivo ou finalidade:

Realización de traballos, estudios e colaboracións directamente relacionados coas materias competencia do Consello, asesoramento en materias a desenvolver nas Comisións Sectoriais do Consello e asistencia a reunións dos distintos órganos do Consello.

Beneficiarios:

CEG

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.