CEG

 

COMPLIANCE 2022-2023

Partes asinantes:

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) e a Confederación de Empresarios de Galicia.

Obxecto:

Establécense as bases de colaboración entre a CEG e o IGAPE para realizar accións formativas e de difusión en materia de "compliance", como apoio á mellora da competitividade actual e futura das pequenas e medianas empresas radicadas en Galicia.

A acción está dirixida a promover no seo do empresariado galego a adquisición de competencias para o desenvolvemento dunha cultura empresarial que permita promover a valoración reputacional das empresas galegas en canto ao cumprimento da normativa, a responsabilidade social e ética e a sustentabilidad ambiental co obxectivo de aumentar a competitividade das empresas galegas nos mercados nacionais e internacionais.

Prazo de duración:

26.04.2022 – 15.11.2023

Obrigados á realización das prestacións:

• CEG: realización das accións.

• IGAPE: pago da axuda.

Obrigación económica convida:

7.550,00€ para a anualidade 2022

24.950,70€ para a anualidade 2023

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.