CEG

 

XORNADA SOBRE O ABSENTISMO E A SÚA XESTIÓN NA EMPRESA.

absentismo

O obxectivo desta acción é dotar aos asistentes de orientacións en materia de xestión do absentismo na empresa, a medición do absentismo e as medidas máis adecuadas para a súa redución, abordando tamén a perda de horas de traballo por continxencia común e profesional, pero sen obviar o absentismo inxustificado e o impacto das novas tecnoloxías.

 

Data: 11 de outubro de 2023.

Lugar: Sede CEG. Santiago de Compostela.

Modalidade: Presencial.

Duración: 4 horas.

Organiza:

Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

 

Descargar programa

 

 Coa financiación de:

cid:image004.png@01D7DF88.C59FCED0

 

 

BOE.es - BOE-A-2020-4946 Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se  distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2020, para su  gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas,  subvenciones

 

Data

11 de octubre de 2023

Organiza
Confederación de Empresarios de Galicia
Formulario
(Grupo CNAE)
¿Como se enterou da existencia desta actividade?
Pola CEG Web
Pola CEG Email
Pola CEG Facebook
Pola CEG Twitter
Pola CEG Prensa
Condicións para o tratamento dos seus datos.
A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), coa finalidade de atender a súa solicitude, procederá ao tratamento de datos de carácter personal segundo o Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016. 

Responsable: Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
Finalidade: Xestionar os servizos ofrecidos pola CEG e as actividades organizadas nas que vostede participe: Neste caso, atender a súa solicitude de información ou prestar o servizo que nos solicite.
Asemade, se vostede nos autoriza expresamente na casilla superior, manterémolo/a informado/a sobre publicacións, actividades e servizos que poidan resultar do seu intere. Vostede poderá solicitar en calquer momento a través do enderezo de correo electrónico polo que recibe a información, que cancelemos o envío.
Lexitimación: Solicitude/consentemento do/da interesado/a.
Datos obxecto do tratamento: Para a finalidade descrita anteriormente, serán obxecto de tratamento os datos recabados a través deste formulario, así como calquera outros datos que se precisen e que vostede nos traslade.
Destinatarios: Non se realizará cesión dos seus datos a terceiros agás incluido no apartado "Ler cookies e política de privacidade".
Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na Política de Cookies e Privacidade da CEG.
Información adicional:
Pode consultar información adicional respecto do tratamento de sus datos na Política de Cookies e Privacidade da CEG recollida na páxina web da Confederación de Empresarios de Galicia
Ademáis pode solicitar a información adicional que precise a través do enderezo electrónico: seguridad@ceg.es
Autorizo asemade a recibir información sobre publicacións, actividades e servizos de interese.
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.