CEG

 

Xornada de presentación BID4TENDERS

BID4TENDERS

O proxecto transfronteirizo BID4TENDERS ten como obxectivo apoiar e capacitar ás empresas, especialmente ás pemes, para a contratación pública como medio para aumentar a innovación, fortalecer a cooperación transfronteiriza e establecer novos negocios. Será a través do apoio de proximidade e dunha plataforma dixital como se salvarán as barreiras que actualmente se atopan as empresas no acceso ás oportunidades que presenta a contratación pública.

É unha iniciativa da AEP (Asociación Empresarial Portuguesa) en colaboración coa CEG (Confederación de Empresarios de Galicia), CEVAL (Confederación Empresarial do Alto Miño), IAPMEI (Instituto de Apoio á Pequena e Mediana Empresa e a Innovación) e IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica), no marco do Programa de Cooperación Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.

Data

2 de febreiro de 2024

Hora

15:00 (ES) | 14:00 (PT)

Lugar

Edificio de servizos da AEP (Leça da Palmeira)

Patrocina
Unión Europea
Inscrición

Pode consultar o programa e formalizar a súa inscrición aquí

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.