CEG

 

Receitas para reactivar a economía tras a crise do coronavirus

Xacobeo 2021

Está fóra de toda dubida que a gran prioridade é controlar o virus e frear a expansión da pandemia. A saúde dos cidadáns está por encima de todo. 
Pero en paralelo, debemos preservar aquela actividade que, compatible coas indicacións das autoridades, permita a plena reactivación económica cando se dean as circunstancias. Debemos manter o emprego e iso tradúcese na necesidade de liquidez. 

ESCENARIO DE CRISE

Atopámonos nun escenario de extraordinaria dificultade que permanecerá ata que, superada a peor fase da crise sanitaria, iniciemos o regreso cara á normalidade. Con todo, o contexto que nos vaiamos a atopar será, probablemente, moi distinto do que deixamos fai unhas poucas semanas. Espérannos cambios profundos e inmediatos aos que necesitamos anticiparnos para garantir non só a reconstrución dos estragos, senón que, tamén, a convivencia en democracia e a preservación do noso modelo económico. 
Claramente as receitas que apliquemos en Galicia para reactivar a economía e o noso tecido produtivo deben ir acompañadas doutras máis amplas a nivel nacional e europeo. Esta non é unha crise autonómica nin nacional, senón global. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

-Necesitamos rebaixas fiscais por parte do Estado, da comunidade autónoma e dos concellos.  -É o momento de poñer en marcha investimentos públicos que estaban paralizadas para poder manter o déficit. 
-Tamén debe haber axudas á contratación e liquidez para aquelas empresas que en situación normal  detenten unha actividade totalmente solvente.  
-O financiamento debe ser barata e con prazos adecuados para manter o tecido produtivo. 
-Ademais, como fonte de financiamento, a colaboración  públicoprivada é imprescindible nas circunstancias actuais. 
-A pandemia evidenciou os riscos que asumimos ao concentrar xeograficamente a fabricación de bens, así que é o momento de  reindustrializar Galicia, de producir en casa; aproveitar certas potencialidades como a produción de alimentos ou a madeira e completar aquí o proceso produtivo. 
-Ademais, en Galicia temos o ano próximo unha oportunidade única para revitalizar a economía, o Xacobeo. Debemos usalo como motor de recuperación tras a crise. Débese traballar nun plan de formación turística, con axudas directas, formación e produtos especializados buscando unha reactivación do consumo cultural e turístico tras a pandemia. 
-Por suposto o investimento en formación resulta imprescindible para a posta en marcha da economía e para fomentar a empregabilidade das persoas traballadoras. Habemos de ter en conta as novas profesións que se están xestando xa para adaptarnos desde o punto de vista formativo. 
-Así mesmo apostar polo I+D+i. Máis que nunca se deben poñer en marcha medidas específicas de apoio á transferencia de tecnoloxía e impulso á competitividade industrial desde o fomento da innovación, creando emprego para a innovación e axudando a xerar cultura innovadora.  

A NIVEL NACIONAL

Ademais, e a nivel estritamente nacional: 
- Antes de nada, e para avanzar na liña conveniente, debería abrirse de inmediato un diálogo sincero entre os principais partidos, na procura de acordos amplos e acordes coa extrema gravidade do momento.   
-Deben facerse todos os esforzos para que os custos do desastre sexan soportados de maneira  ecuánime entre uns e outros.  A crise constitúe unha oportunidade para que as grandes corporacións lideren a recuperación económica, e sen desatender a súa función esencial de xerar beneficios, orienten a súa acción cara a empregados, provedores e sociedade en xeral.   
-En calquera caso, actividades tan fundamentais para a nosa economía como turismo e restauración vivirán un ano desastroso, polo que deberán ser obxecto de plans específicos de apoio, así como de  recolocación temporal dos seus empregados. 
- Igualmente é necesario axilizar e  dimensionar o noso sistema sanitario, que deberá dispoñer de recursos estratéxicos, equipamento e recursos humanos, para enfrontarse a esporádicos aumentos de demanda como o que vimos padecendo.  

A NIVEL EUROPEO

Finalmente, os países da Unión Europea deben xestionar a crise de forma conxunta; unha oportunidade única para que o proxecto europeo salga reforzado.  


  

 

 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.