CEG

 

Fundación Inade formará parte do Consello Asesor da Confederación de Empresarios de Galicia

Sinatura do convenio con Fundación INADE
Sinatura do convenio con Fundación INADE

O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, e o presidente de Fundación Inade, José Ramón Santamaría, asinaron esta mañá un convenio de colaboración entre ambas as organizacións. Coa firma deste convenio, a CEG comprométese a promover a participación das empresas galegas nas actividades que programe a Fundación, así como nos cursos de posgrao que a Cátedra Fundación Inade-UDC imparte na Universidade da Coruña sobre xerencia de riscos e seguros e sobre responsabilidade civil e seguros.

Ademais, ambas as organizacións comprométense a organizar actividades conxuntas e a compartir información bibliográfica de interese mutuo. Este convenio de colaboración inclúe un importante anexo polo cal Fundación Inade entra a formar parte do Consello Asesor da Confederación de Empresarios de Galicia. Tal e como comentou José Ramón Santamaría durante a firma do convenio: “Fundación Inade pretende converterse na voz da xestión do risco e o seguro #ante o tecido empresarial galego, e que mellor oportunidade para iso que formar parte do Consello Asesor da institución que acolle a todos os empresarios da nosa comunidade autónoma”.  

Pola súa banda Juan Manuel Vieites declarou que “a realidade actual esixe ás empresas proactividad, dinamismo e a adopción de numerosas decisións non sempre sinxelas e que deben ser tomadas a gran velocidade. Iso indubidablemente implica a aparición de situacións de risco e de potencial responsabilidade do empresario, que este debe prever e xestionar adecuadamente”. 

Así que “a xestión do risco na empresa é clave para conseguir eficacia e rendibilidade nos proxectos que se acometan, redundando nun incremento da competitividade e nun maior compromiso, entre outros moitos beneficios”. “Neste sentido –continuou o presidente da patronal galega- congratulámonos de que a Fundación Inade entre a formar parte do noso Consello Asesor polo inmenso coñecemento e experiencia que pode achegar ás empresas de Galicia no ámbito da xestión do risco e do seguro”, que sen dúbida xogará un papel fundamental na transformación que debe acometer o noso tecido produtivo.

Coa firma deste convenio, a Confederación de Empresarios de Galicia e Fundación Inade pretenden crear un tecido empresarial galego mellor protexido ante o risco, xa que tal e como demostra o último estudo de investigación da última entidade, carecer dunha política de xestión de riscos adecuada é un factor que contribúe á mortalidade empresarial en Galicia.

 

 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.