CEG

 

“É imprescindible máxima coordinación e esforzo das administracións públicas implicadas para que as axudas sexan suficientes e cheguen no menor tempo posible aos afectados económicamente pola COVID-19"

Plan de rescate para persoas traballadoras, microempresas e hostalaría

Tras coñecer o “II Plan de rescate para persoas traballadoras,  microempresas e hostalería” no marco da súa primeira reunión de Diálogo Social como presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), e na que tamén participaron María Jesús Lorenzana, conselleira de  Emprego e  Igualdade, e os secretarios xerais de UXT e  COOO en Galicia, José Antonio Gómez e Ramón Sarmiento, Juan Manuel Vieites ten claro como debe configurarse o mesmo para que sexa efectivo. Neste sentido considera “imprescindible máxima coordinación e esforzo por parte das administracións públicas implicadas: autonómicas, provinciais e locais, que garantan –coa menor carga burocrática posible na súa solicitude- as axudas suficientes a través dunha pronta resolución”. E é que “cada día conta, e supón novos gastos que deben afrontar os empresarios e a perda de empresas, negocios e empregos”, xustifica.

Así, por unha banda, hai que ter en conta que “as partidas orzamentarias previstas neste segundo plan son menores que nas do primeiro, e con elas debemos chegar a todos os traballadores autónomos, micropemes e pemes que o necesiten e non deixar a ningunha empresa atrás. Aínda que é verdade que se mantén a compatibilidade das axudas incorporadas nas tres liñas con calquera outra axuda que poidan outorgar as administracións públicas e iso valorámolo positivamente.

Por outra banda, e aínda que aínda non temos coñecemento do prazo de resolución previsto para esta axudas, “é vital activar canto antes tanto esta resolución como o pago, tendo en conta de que se trata de axudas en concorrencia non competitiva e de que os beneficiarios deben estar ao corrente nas súas obrigacións tributarias”, manifesta Juan Manuel Vieites.

A CEG tamén reclama a previsión no Plan de Rescate de que os autónomos que emprendesen en 2020 poidan acudir igualmente ás axudas, circunstancia que no documento actual non se contempla; así como a redución da obrigación de manter a actividade durante seis meses desde a publicación da axuda para as  microempresas. Doutra banda, a patronal galega considera positivo, tal e como recolle o Plan, que as axudas a autónomos e  microempresas non dependan do sector ou da actividade, senón da porcentaxe real da caída da facturación.

Igualmente, a organización empresarial expón que “debería considerarse como peche cando exista unha limitación de aforo superior ao 50% en interior”; xa que “determinadas medidas parciais -que en teoría non implican peche total-, na práctica si supoñen a paralización da actividade como devanditos aforos ou a limitación de horarios”.

Finalmente, o presidente da patronal galega considera que #ante esta situación de grave crise provocada pola pandemia, tamén é clave “a previsión e a continuidade”, no sentido de que os colectivos mencionados dispoñan dun sistema que lles permita unha cobertura asistencial seguida no tempo se fose necesaria.

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.