CEG

 

A patronal galega aplaude a flexibilización das condicións de acceso ao III Plan de Rescate para autónomos e pemes por parte da Xunta

III Plan de Rescate

A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) celebra a decisión adoptada pola Xunta de flexibilizar ao máximo, dentro das súas posibilidades, as condicións de acceso para que autónomos e pemes poidan acceder ás axudas do III Plan de Rescate para paliar os efectos da pandemia.

A organización empresarial galega concorda plenamente co Goberno autonómico nas dúas modificacións introducidas na convocatoria, como son a de ampliar o prazo de presentación de solicitudes dous meses máis, ata o 15 de setembro, e o de relaxar as esixencias relativas á caída no volume de facturación, pasando a fixarse no 30% para todas as actividades económicas, estean ou non incluídas no Anexo I do Real Decreto do Executivo que regula o plan.

Coa adopción destas dúas medidas, a CEG confía en que un maior número de empresas e autónomos poidan concorrer con éxito a estas axudas, tan necesarias para mitigar os efectos do coronavirus e apoiar a recuperación do tecido empresarial,  máxime nun momento tan complicado como o que estamos a vivir.

O escaso volume de solicitude de axudas rexistradas ata o momento evidencia que as estritas condicións impostas para acceder a elas por parte do Ministerio de Facenda están totalmente fóra de lugar.

Así, e por unha banda, a excesiva carga burocrática esixida actúa de barreira para que as empresas e autónomos poidan tramitalas e conseguir a súa concesión final, e por outro, os fondos deste plan de axudas só pódense destinar a cubrir débedas contraídas ata antes do 31 de maio, polo que en moitos casos e dado que os potenciais beneficiarios liquidáronas con aforros propios non poden agora acreditalas.

 

 

 

 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.