CEG

 

A CEG trasládalle a Javier Losada as demandas do empresariado galego para a recuperación económica

Reunión con Javier Losada, delegado do Goberno en Galicia - Foto cedida polo departamento de prensa da delegación do Goberno

“A Confederación de Empresarios de Galicia entende como unha aposta imprescindible de futuro a reindustrialización de Galicia, modernizando a industria existente e apostando pola promoción de novas industrias que permitan abordar todo o ciclo produtivo, e en todo caso sen renunciar a liderar aquelas fases de maior valor engadido”.  Esta é a idea basee da que partiu Juan Manuel Vieites, presidente da patronal galega, para trasladarlle esta mañá ao delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, as demandas ao Executivo por parte do empresariado galego.

“Por suposto non podemos esquecer que estamos inmersos nunha crise sen precedentes da que hai que saír o maior parados posibles para o que hai que poñer en marcha e manter ou ampliar certas medidas que permitan minorar a destrución do tecido produtivo galego á máxima expresión” continuou.

Juan Manuel Vieites mantivo a súa primeira reunión, en formato en liña, con Javier Losada desde que fose elixido presidente da CEG o pasado día 21 de xaneiro, e presentoulle, do mesmo xeito que fixo onte no encontro co presidente da Xunta de Galicia, un documento coas propostas do empresariado galego para a recuperación económica da comunidade autónoma.

Atracción de proxectos e investimentos a Galicia

A iniciativa privada necesita seguridade xurídica, baixos niveis de burocracia, paz social, incentivos e apoios non soamente fiscais, económicos e financeiros, senón tamén de carácter institucional e de aceptación e integración no territorio dos establecementos produtivos e investimentos como fonte de riqueza, que serán elementos crave que condicionen a aposta de operadores e a atracción dos proxectos potencialmente máis valiosos para Galicia.

Neste sentido, a patronal galega demanda ao Goberno de España o máximo compromiso na defensa dunhas tarifas eléctricas a prezos que fagan viable a competitividade no mercado tanto a nivel estatal como europeo, posto que o prezo da enerxía non pode ser un factor diferencial na competitividade empresarial a nivel europeo.

Cuestións sectoriais e empresariais

Dentro do sector da construción, a organización empresarial solicita o máximo esforzo investidor en obra pública por parte da Administración Xeral do Estado, como un dos motores do sector e da economía española.
No ámbito do naval, como sector estratéxico para Galicia, a CEG demanda ao Goberno español o máximo apoio para conseguir carga de traballo e contratos para os estaleiros de Navantia-Ferrol.

Ademais, a organización empresarial galega propón o investimento nun plan de desenvolvemento para o campo que poña en valor o potencial de Galicia, promovendo a profesionalización e  dimensionamiento das explotacións e aposte por producións sostibles e de calidade e polo establecemento de industrias transformadoras, vinculadas a un modelo de innovación constante que achegue cada vez maior valor engadido aos produtos e materias primas da rexión.

Pola súa banda o sector pesqueiro necesita unha protección especial, teniendo en cuenta a redución da frota durante os últimos anos ou o impacto do Brexit, entre outros factores. A defensa dos intereses da frota ante a Unión Europea deben de contar co apoio decidido do Estado e coa posibilidade de defensa directa dos intereses de Galicia en Europa.

Así mesmo, a comunidade autónoma ten que poñer en valor os seus recursos naturais e culturais, especialmente para este ano Santo, que ser prolongará ata o 2022, apostando pola potenciación das zonas polas que discorren os diferentes camiños de Santiago. En consecuencia, a Confederación de Empresarios de Galicia demanda do Goberno de España o máximo apoio e compromiso coa promoción do Xacobeo a nivel nacional e internacional, así como a articulación de medidas de apoio aos establecementos turísticos, comercio e hostalería.

Numerosas industrias en Galicia que necesariamente desenvolven a súa actividade á beira do mar están na actualidade nunha situación incerta, considerando a Lei do Cambio  Climátivo e Transición Enerxética, en tramitación, que modificaría a Lei de Costas e que podería obrigar ao peche de numerosas instalacións e á perda de miles de empregos. Neste sentido, a patronal galega solicita ao Goberno de España e aos grupos políticos que o integran, a consideración da voz maioritaria en Galicia, a favor da seguridade xurídica e a estabilidade para un sector de referencia na comunidade galega, vinculado ao mar, seriamente ameazado pola medida e que pode supoñer a deslocalización da actividade.

Noutra orde de cousas, a situación de ALCOA fai necesario traballar nun plan de reconversión industrial para A Mariña, na rexeneración ambiental da instalación, na posta en valor do Porto de San Cibrao e na necesidade de que Lugo conte cunha autoridade portuaria.

Voz internacional

Galicia debe participar activamente na defensa dos seus intereses non só a nivel estatal, senón tamén a nivel da Unión Europea, a través das canles establecidas, ben de forma directa, #ante as institucións comunitarias, ben de forma indirecta a través dos mecanismos de cooperación do Estado.

Así é que a CEG propón ao Executivo unha maior participación da comunidade autónoma nos asuntos que lle afectan directamente e unha maior cooperación coa administración central por parte das organizacións empresariais no seguimento das políticas comunitarias.

BREXIT

A patronal galega solicita ademais ao Goberno de España que faciliten un seguimento constante e próximo das negociacións, para as que consulte e téñase en conta a opinión e participación das empresas de cada sector; un plan de apoio específico para a pesca e demais sectores afectados polo Brexit.

Fondos europeos

A Unión Europea aprobou nun prazo de apenas catro meses a posta ao dispor dos Estados membros do maior volume de recursos da súa historia. Entre o Marco Financeiro Plurianual para 2021-2027 e o Plan Europeo de recuperación supoñerán ao redor de 2 billóns de euros.
En consecuencia, na configuración dos Fondos, a CEG solicita que se teñan en conta as particularidades de Galicia e as súas necesidades específicas á hora de definir os criterios de repartición de recursos.

A comunidade autónoma perderá en torno ao 40% dos recursos dispoñibles con cargo aos Fondos Estruturais, unha vez que desaparece a rede de seguridade transitoria dispoñible no período 2014-2020. Así é que solicitamos ao Goberno de España que compense esta caída de recursos teniendo en cuenta que o Estado no seu conxunto manterá cun lixeiro incremento o volume de Fondos do período de programación anterior.

Doutra banda, a comunidade autónoma recibirá apenas o 4,4% do total dos adxudicado a España pola Axuda para a recuperación da cohesión e os territorios de Europa (REACT  EU), como consecuencia de aplicar a nivel estatal os mesmos criterios que se aplicaron a nivel europeo para a repartición entre Estados membros, criterio que prexudica seriamente a Galicia. Desde a CEG solicítase que se teña en conta tamén esta circunstancia e habilítense mecanismos para compensar á comunidade autónoma nun momento tan crítico como o actual.

Normativa comunitaria sobre axudas do Estado

Igualmente é necesario aproveitar o marco  regulatorio europeo de axudas de Estado de forma máis favorable para as empresas beneficiarias, a favor da súa competitividade cos demais operadores da UE.
Neste momento, no que comezará un novo período plurianual de programación  finaciera da UE, a patronal galega demanda á Administración Xeral do Estado unha análise exhaustiva do marco normativo europeo para aproveitar ao máximo as posibilidades de financiamento ás empresas, modificando se é necesario a normativa estatal, sen prexuízo das garantías e principios que a presiden.

Flexibilización dos  ERTE

Finalmente, o documento tamén recolle peticións para o Executivo no que respecta a a ferramenta que permitiu protexer o emprego desde que comezase a crise do COVID-19 e que son: considerar suficiente unha redución de ingresos do 50% na facturación para poder recibir a prestación por cesamento de actividade e nos  ERTE por causas económicas (comparando o mes de incidencia, non o anterior);  establecer como imprescindible que as empresas poidan solicitar  ERTEs totais ou parciais ou continuar cos que xa teñen concedidos ata que a demanda recupérese –debendo haber por tanto maior flexibilidade temporal e legal-; estipular que todas as empresas afectadas por limitacións de aforo, peches temporais por corentena ou calquera restrición debe poder acollerse a  ERTEs con exención de cotizacións; e igualmente que se flexibilicen as condicións esixidas para os  ERTEs de forza maior en canto ao mantemento de emprego nos seis meses seguintes.

 

 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.