CEG

 

A CEG reitera o seu apoio ás decisións das autoridades sanitarias

Prórroga do estado de alarma

Comunicado de prensa

Tras coñecer que o Executivo decidiu prorrogar ata o día 26 de abril o actual estado de alarma, desde a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) e as catro patronais provinciais integradas queremos reiterar o noso apoio ás decisións das autoridades sanitarias, conscientes da prioridade de salvagardar a saúde e a seguridade dos cidadáns. 
Con todo, e aínda que esperamos que esta nova data sirva para acelerar a saída da actual crise sanitaria, ao mesmo tempo podería acentuar máis a recesión económica á que xa están a asistir moitos sectores e empresas, fundamentalmente pemes e autónomos, por mor da rotunda caída da oferta e demanda de bens e servizos. 
É por iso polo que  os empresarios galegos apreman ao Goberno a que tome as seguintes medidas: 
-Que de maneira rápida e eficaz proceda a suspender as obrigacións de pago de impostos, en liña coas demandas que expresamos nunha nota de prensa remitida aos medios o día 26 de marzo. É necesario interromper o pago de tributos como o IVE/IVE, IRPF ou as cotizacións á Seguridade Social naqueles sectores e empresas máis golpeadas polo descenso da actividade. Dado que non está a ser posible dispoñer da información contable e fiscal do gran espectro empresarial para poder cumprir cos deberes tributarios, entendemos que xa non cabe solicitar aprazamentos.   

-Que amplíen o tramo de avais ata 50.000 millóns. O financiamento non está a fluír á velocidade que moitas empresas e traballadores desexasen, pero con todo teñen que facer fronte ao pago puntual de tributos e outros gastos, polo que é necesario seguir axilizando o crédito e ampliar dos 20.000 millóns iniciais en liñas de vales aprobadas polo Goberno, aos 50.000 millóns, destinando este novo tramo basicamente a pemes e autónomos 
 
-Que se flexibilicen os procesos de regulación temporal de emprego (ERTE) para seguir salvagardando o emprego e lograr, na medida do posible, que a caída da actividade non se traduza en maiores niveis de desemprego. Ademais pedimos que as condicións se manteñan despois de finalizar o estado de alarma, xa que a recuperación non será inmediata.   

 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.