CEG

 

A CEG lanza un reto para flexibilizar os fondos Next Generation e pide “sentidiño”, diante dos recentes ataques a empresas por parte de algunhas administracións

Encontro Corredor Atlántico do Noroeste

O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, reivindica en Santiago, no encontro do "Corredor Atlántico do Noroeste" que Galicia, Asturias e Castela e León deben integrarse plenamente no trazado do Corredor Atlántico e as súas infraestruturas formar parte da rede básica na planificación da Unión Europea e que o noroeste da Península Ibérica debe concorrer e participar do financiamento europeo, para alcanzar no menor prazo posible as infraestruturas que contribúan á súa competitividade".

Para Vieites a situación xeográfica de Galicia na parte máis occidental de Europa, "podería ser unha vantaxe se contamos cunhas infraestruturas de transporte adecuadas que nos permitan ser un nodo de conexión intercontinental, tendo en consideración a nosa posición geoestratégica nas vías marítimas".

Por iso, advertiu que "un menor acceso ao ferrocarril reduce o crecemento económico e a atracción de investimento e, a consecuencia, afecta negativamente ás oportunidades para o noso crecemento económico e para a creación de emprego, así como para acometer o reto demográfico que temos por diante. Por tanto, hai que garantir o acceso do ferrocarril en condicións de competitividade aos portos de interese xeral da nosa comunidade, conectándoos coas plataformas loxísticas e co Corredor, así como incorporar Galicia á iniciativa "Mercadorías 30", pois doutro xeito afectará claramente á competitividade do noso tecido produtivo".

Ademais diso, durante a súa intervención, sinalou que "a transformación das nosas infraestruturas deberá ser acorde coa Estratexia de Mobilidade Sustentable e Intelixente da Unión Europea, que propón a redución dos gases de efecto invernadoiro nun 90% e aposta decididamente pola mobilidade verde e especialmente potenciando o transporte ferroviario e marítimo".

Con respecto ás institucións destacou que "o papel dos gobernos central e autonómicos é fundamental, pero a acción e a concorrencia do sector privado é esencial tamén. É necesario que o Goberno de España impulse aos ministerios competentes a desenvolver e finalizar os traballos de planificación e a presentar os devanditos proxectos ante as institucións da Unión Europea, para o seu financiamento".

Nese sentido, Vieites manifestou a súa preocupación precisamente polos ataques ás empresas, chegados desde algunha administración. "Desautorizo devanditos ataques, porque prexudican non soamente aos empresarios, senón aos seus accionistas, aos seus traballadores e no contexto xeral e, na contorna no que están, ás súas empresas. A partir de aí pediu "sentidiño" e traballar evitando turbulencias e que se produza inestabilidade".

Tamén lanzou un reto a crear un documento ad hoc para os fondos Next Generation, onde se flexibilicen os criterios deses fondos, a parte de ampliar a temporalidade dos mesmos.

REITERACIÓN DA VIXENCIA DA DECLARACIÓN DE NOVEMBRO DO EMPRESARIADO

Por todo iso, o presidente da CEG insistiu en que seguen vixentes as solicitudes que presentadas na declaración do pasado mes de novembro e que demandamos ao Goberno de España e á Unión Europea:

  • A necesidade de apostar firmemente pola cohesión e vertebración territorial do noroeste da Península Ibérica, que se atopa nunha situación de partida desfavorable respecto doutros territorios da Unión Europea e que penaliza a competitividade das nosas empresas no mercado único europeo e no mercado mundial.
  • A necesidade de impulsar as infraestruturas de transporte necesarias que fagan posible que mercadorías e viaxeiros do noroeste desprácense en tempos razoables e competitivos e en niveis de estándares europeos.
  • Incluír o desenvolvemento do Corredor Atlántico de Mercadorías na planificación dos mecanismos europeos que permitan o seu financiamento e execución de aquí a 2030, incluído o Mecanismo Conectar Europa e os Fondos NextGenerationEU.
  • Contar canto antes cun plan director para o Corredor Atlántico e cun comisionado do Goberno.
  • Definir canto antes as infraestruturas e trazados para a vertebración territorial do noroeste, contando coa necesaria intermodalidad e, en particular, a conexión con portos, nodos loxísticos e aeroportos.
  • Incorporar o noroeste no mapa de autoestradas ferroviarias deseñadas polo Goberno de España e, en particular, á iniciativa "Mercadorías 30".
  • Para iso, débese contar decididamente coas empresarias e empresarios, como parte directamente afectada polas infraestruturas de transporte, tanto como usuarios, como operadores, para a planificación e identificación das necesidades.
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.