CEG

 

A CEG e Gradiant asinan un acordo para rachar a fenda dixital en pemes

Sinatura de convenio con Gradiant
Sinatura de convenio con Gradiant

Gradiant e a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) consolidan unha alianza para promover e potenciar a dixitalización e a penetración das TIC no tecido empresarial de Galicia. O acordo, que foi asinado esta mañá en Santiago de Compostela polo presidente da CEG, Juan Manuel Vieites, e o director xeral de Gradiant, Luís Pérez Freire, ten como obxectivo reducir a fenda dixital e potenciar o crecemento tecnolóxico das empresas de Galicia.

CEG e Gradiant colaborarán na promoción de tecnoloxías TIC (intelixencia artificial, 5 G, ciberseguridade, etc.) e na súa aplicación no ámbito empresarial, especialmente nas pequenas e medianas empresas (pemes) galegas. A alianza inclúe a colaboración na organización de xornadas de difusión orientadas á introdución de novas tecnoloxías nos sectores empresariais, na definición de plans estratéxicos de dixitalización e a posta en marcha de programas de formación co obxectivo de mellorar a cualificación de traballadores e directivos galegos para desempeñar labores de maior valor dentro da contorna tecnolóxica. Gradiant e a CEG divulgarán entre os profesionais e compañías galegas os avances tecnolóxicos, para acelerar o coñecemento e aceptación das vantaxes da intelixencia artificial ou da análise de datos a gran escala (Big Data, na súa acepción inglesa) por parte dos empresarios.

O director xeral de Gradiant, Luís Pérez Freire, destacou na firma do convenio a cooperación que estableceron cunhas 200 compañías galegas no desenvolvemento de I+D+i aplicado aos principais sectores económicos galegos. “Este acordo pretende potenciar a industria e a economía galega. A incorporación das tecnoloxías dixitais é unha panca esencial para manter a competitividade, ser máis eficientes e sostibles en relación ao consumo de recursos e ao impacto ambiental, pero sobre todo debemos aproveitar a oportunidade de creación de novos produtos e servizos con base dixital, que xeren nova actividade económica e axúdennos a conseguir unha posición máis forte nas cadeas de valor globais, cada vez máis dependentes do dixital”, subliñou.

O presidente da CEG, Juan Manuel Vieites, asegurou que a dixitalización é unha das claves da transformación e modernización do noso tecido produtivo. “É unha transformación imprescindible para garantir a nosa competitividade e que xa tiñamos pendente antes da pandemia pero que con esta fíxose máis urxente. Os centros tecnolóxicos son actores esenciais para impulsar e apoiar o cambio das empresas e do noso modelo produtivo. Gradiant é un exemplo. Por tanto é imprescindible intensificar a cooperación entre uns e outros e a CEG debe contribuír a iso, dando a coñecer mellor se cabe entre as empresas as potencialidades dos centros tecnolóxicos e canalizar e promover o intercambio e coñecemento de ofertas e demandas, necesidades e oportunidades entre o sector tecnolóxico e o sector empresarial” afirmou o presidente da CEG.

Laboratorio 5 G en Galicia

O centro tecnolóxico galego Gradiant pon ao servizo de todas as empresas galegas o seu novo centro de ensaios e probas 5 G, instalado en Vigo, para que poidan avaliar e optimizar a implantación de novos produtos e servizos tecnolóxicos nunha contorna real. O novo laboratorio 5 G contou co apoio do Ministerio de Ciencia e Innovación, a Xunta de Galicia e a Unión Europea. O laboratorio dispón de equipos de última xeración e especialistas en tecnoloxías celulares, de rede e radio, ademais de expertos en ciberseguridade, intelixencia artificial ( IA),  algoritmia, internet das cousas ( IoT, nas súas siglas en inglés), análise de datos a gran escala, deseño de hardware ou desenvolvemento de software. A plataforma céntrase no estudo, deseño, desenvolvemento e validación de tecnoloxías de quinta xeración e outras futuras. Desde a súa constitución, Gradiant desenvolveu proxectos para máis de 200 compañías de Galicia, especialmente pequenas e medianas empresas. Cun persoal que supera os 100 empregados, concluíu máis de 340 proxectos con empresas e organismos de 30 países, entre as que se inclúen  Boeing, Eleven  Paths, Microsoft, Navantia,  Samsung ou entidades como a Organización do Tratado do Atlántico Norte (OTAN).

 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.