CEG

 

A CEG e ABANCA asinan un acordo para dedicar 600 millóns de euros á transición enerxética das pemes galegas

La CEG y ABANCA firman un acuerdo para dedicar 600 millones de euros a la transición energética de las pymes gallegas

O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, e o conselleiro delegado de ABANCA, Francisco Botas, subscribiron, en Santiago de Compostela, un acordo de colaboración entre ambas as entidades para apoiar ás empresas galegas no desenvolvemento dos seus proxectos e, especificamente, para impulsar o proceso de transición do tecido empresarial galego cara ao uso de fontes de enerxía non baseadas en combustibles fósiles. 

O acordo supón que ABANCA porá a disposición das empresas e pemes galegas integradas na CEG un volume de financiamento de 600 millóns de euros ao longo do próximos tres anos, a razón de 200 millóns por exercicio, cifra que poderá ampliarse en caso necesario. 

"Somos unha entidade sempre envorcada coas necesidades das empresas galegas, pero ademais queremos redobrar o noso compromiso en ocasións de especial relevancia, como é nestes momentos a transición enerxética, un proceso crucial tanto para a competitividade do tecido empresarial como para o futuro do conxunto da sociedade", explicou o conselleiro delegado de ABANCA, Francisco Botas. 

Pola súa banda, Juan Manuel Vieites sinalou que "en Galicia se están planificando e desenvolvendo na actualidade proxectos estratéxicos no marco dos obxectivos de descarbonización e reindustrialización. Polo tanto, o acceso a financiamento é clave, xa que permite ás empresas investir en novas tecnoloxías, formación, desenvolvemento de produtos, etc. Un acceso limitado a financiamento pode dificultar o investimento na modernización e mellora dos procesos produtivos". 

Financiamento, servizos e coñecemento 

A chegada do financiamento ao tecido produtivo galego realizarase a través dunha oferta específica de produtos de ABANCA en condicións preferentes composta por préstamos, avais e anticipos de subvencións Next Generation. Estas fórmulas de financiamento irán dirixidas á realización de investimentos en proxectos centrados ou orientados á transición enerxética. 

"O convenio que hoxe se subscribe", engadiu Vieites, "será un instrumento útil para as nosas empresas, nun momento no que teñen que afrontar cambios importantes que afectan á súa competitividade. Parte importante dos devanditos cambios están e estarán directamente vinculados durante os próximos anos á transición enerxética. Neste sentido, ABANCA está comprometida neste obxectivo e o convenio que asinamos hoxe é proba do devandito compromiso, para que as empresas galegas camiñen cara a ese futuro e presente revolucionario que pensa nesa transición enerxética".  

Para favorecer o aproveitamento destes recursos, o banco proporcionará aos asociados da CEG o seu amplo coñecemento no desenvolvemento de proxectos enerxéticos. "As empresas que o necesiten poderán solicitar a creación de equipos de traballo bilaterais coa participación de especialistas do banco en transición enerxética a través da nosa unidade ABANCA Energy, recentemente creada", sinalou Francisco Botas. 

Tamén están incluídos outros produtos e servizos de interese para a actividade das empresas, como os seguros, as canles de banca a distancia e as liñas de financiamento oficial. 

Doutra banda, como parte do mesmo acordo bilateral ABANCA e a Confederación de Empresarios de Galicia colaborarán no desenvolvemento dun novo programa de actividades divulgativas sobre asuntos de interese para a economía e o tecido empresarial de Galicia. 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.