CEG

 

A CEG e a Asociación de Executivas de Galicia asinan un convenio de colaboración para o desenvolvemento e difusión do proxecto “Referentes Galegas”

Sinatura convenio de colaboración

A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) e a Asociación de  Executivas de Galicia acaban de asinar un convenio de colaboración para o desenvolvemento e difusión do proxecto denominado “Referentes  Galegas”.

Devandito programa é un gran inventario vivo das mulleres que, pola súa traxectoria e pola súa valía, poden ser modelos a seguir para o resto das galegas. O obxectivo deste directorio é que sirva de “ferramenta práctica” para dar a coñecer as profesionais de diferentes sectores, ás que poidan acceder organismos, asociacións, empresas ou outros, cando precisen dunha intervención profesional, dunha valoración, dunha participación en mesas redondas, xornadas, mesas de debate nos medios, xurados, etc.

“Referentes  Galegas” nace da constatación de falta de modelos femininos a seguir nos distintos ámbitos profesionais en Galicia debido a que as mulleres seguen estando un paso por detrás en materia de visibilidade e esta é unha das barreiras fundamentais para avanzar na igualdade de oportunidades.

Executivas de Galicia elaborou un directorio de mulleres referentes no seu sector de actividade no que se inclúen máis de 300 profesionais, e polo convenio subscrito, a CEG comprométese a utilizar a listaxe nas actividades que organiza cando necesite da participación de profesionais de distintos sectores en xornadas, mesas redondas, etc; a facilitar á asociación os nomes daquelas mulleres vinculadas á patronal galega que poidan ser referentes no seu ámbito de traballo; e a colaborar na difusión do proxecto entre os seus asociados.

Traballar pola igualdade de xénero

A firma deste convenio de colaboración persegue, por parte da Confederación de Empresarios de Galicia, o obxectivo de potenciar e traballar na consecución da igualdade de xénero.

Así mesmo, a CEG persigue como un dos seus fins a Responsabilidade Social Corporativa e forma parte, como organización empresarial máis representativa na Comunidade Autónoma de Galicia, dos principais órganos de participación institucional no ámbito da igualdade, ademais da súa participación nas mesas do diálogo social tripartito que abordan estas materias e que son a Comisión consultiva autonómica para a  igualdade entre mulleres e  homes  na negociación colectiva (dentro do  Consello  Galego de  Relacións  Laborais); a Comisión para a Integración dá  Igualdade  na Prevención de Rochas  Laborais (dentro do Instituto de  Seguridade e  Saúde Laboral de Galicia); e o  Consello  Galego dás Mulleres. Igualmente cabe destacar a participación da organización empresarial galega no Observatorio  Galego de Violencia de  Xénero.

 

 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.