CEG

 

A CEG analiza nun seminario a reforma fiscal anunciada polo Goberno

Webinar "Reforma fiscal e competitividade empresarial"
O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, inaugurou esta mañá o seminario en liña “Reforma fiscal e competitividade empresarial” destacando que “o redeseño do sistema fiscal debería supoñer unha oportunidade para rebaixar a presión fiscal que se exerce sobre as empresas galegas que, nestes momentos, o que necesitan son recursos e capital para dinamizar a súa actividade”.
 
Durante a súa intervención neste webinar que pretendía aclarar as dúbidas ás empresas sobre a reforma fiscal anunciada polo Goberno Vieites expuxo que “non é o momento de subir impostos, xa que esta decisión supoñería incrementar os custos que soportan as empresas e lastraría a tan ansiada recuperación económica”.Igualmente lembrou que desde a Confederación de Empresarios de Galicia deféndese a necesidade de alcanzar un sistema fiscal moito máis simplificado e harmonizado a nivel nacional e da Unión Europea, que salvagarde a libre competencia e a unidade de mercado e que non ameace a substitución xeracional de moitas empresas.
 
Finalmente o presidente da CEG expresou un desiderátum que é o de que “esta reforma acompáñese tamén de mecanismos efectivos que permitan loitar contra a fraude, a elusión e a evasión fiscais debido a que segundo datos manexados polos técnicos do Ministerio de Facenda, a economía mergullada en España é dun 65% superior á media europea e cústalle ao noso país o equivalente ao 25% do PIB anual”.
 
A continuación, e durante a súa intervención, o catedrático de Economía Aplicada da UVigo, Santiago Lago-Penas, tamén xustificou como unha das causas de que o noso país recade menos que outros da súa contorna para pesar que os nosos tipos impositivos sexan máis altos a elevada fraude e evasión fiscal, ademais de detentar demasiados beneficios tributarios comparativamente. Segundo Lago-Penas “non podemos ter figuras tributarias obsoletas e que non funcionan ben, así é que dentro da reforma fiscal anunciada deberiamos eliminar o imposto de patrimonio neto, un tributo que non está a ser utilizado practicamente en ningún país, un imposto en desuso que acaba xerando un problema de dobre imposición moi pouco razoable”.
 
“O imposto de sucesións é un imposto que ten a súa lóxica, cun uso moi estendido nos países da OCDE, pero hai que insistir na idea de que as empresas familiares deberían estar á marxe deste imposto” engadiu.
 
Como membro integrante da Comisión de expertos do Ministerio de Facenda que abordarán a reforma fiscal, Santiago Lago apuntou algunhas consideracións tales como que “a harmonización de tipos entre diésel e gasolina vai ser un feito; na tributación ambiental van dar pasos a través da creación de novos tributos; no imposto de sociedades non creo que haxa cambios moi substanciais a curto prazo; no que respecta a as peaxes polo uso de autovías, hai uns agravios comparativos e unhas discriminacións sobre os que hai que reflexionar; no imposto de matriculación de vehículos creo que se vai a avanzar, así como no imposto de billetes de avión; na harmonización fiscal na tributación patrimonial tamén é algo no que están moi convencidos en cambiar para eliminar ese diferencial sobre todo de Madrid con respecto aos demais; e respecto ao IVE/IVE hai un amplo consenso en eliminar tratamentos diferenciais e clasificación en bens de grupo reducidos e superreducidos.
 
“En resumo, creo que vai haber algúns cambios menores cara ao ano 2022 pero as grandes modificacións serán despois do verán do ano mencionado e para os orzamentos do ano 2023”, expuxo finalmente.
 
A continuación, o director do departamento de Economía de CEOE, Gregorio Izquierdo Llanes, recalco na súa intervención a importancia de que “nestes momentos, nos que unha parte do tecido produtivo foi golpeado e afronta un proceso de reconversión, é necesario levar a cabo medidas que faciliten este proceso de transformación e abordar as reformas estruturais pendentes”. Insistiu na necesidade de manter e reforzar a autonomía tributaria dos distintos territorios, xa que redunda nunha xestión dos recursos máis responsable e adecuada e nun maior benestar.
 
Finalmente expuxo que “calquera reforma que se expoña no ámbito tributario debe ter en consideración que o resultado efectivo non debería ser un incremento impositivo, porque ten efectos máis negativos sobre o crecemento e esténdense durante máis tempo que os que teñen lugar pola vía da redución do gasto”.
 
Pola súa banda e en último lugar, Nicolás Santos Padín, socio de Garrigues, apelou no seu relatorio a que “a fiscalidade de patrimonio, máis aló de todas as consideracións, de tratarse de impostos obsoletos, etc, por como funcionan os fluxos económicos e como os cidadáns temos estruturado na nosa cabeza o sistema de pago de impostos prodúcenos distorsión. A isto hai que sumar as diferenzas no pago de tributos entre comunidades autónomas que avivan a polémica e a falta de entendemento”.
 
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.