CEG

 

Plan dixitalización Industria 4.0 - 2021-2022

Cartel_web_Dixitalizacion_2021

Resolución para a realización de proxectos de dixitalización ao amparo da Resolución do 18 de maio de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras dos  obradoiros e as axudas á dixitalización Industria 4.0 para o ano 2021, susceptibles de ser financiadas no marco do eixo  REACT-UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19 e procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Importe:

56.947,15€

Obxectivo ou finalidade:

Realización de proxectos de dixitalización Industria 4.0 para facer fronte á situación provocada polo  COVID - 19.

Beneficiarios:

CEG

Descrición do proxecto:

Con data 01 de xullo de 2021 a Confederación de Empresarios de Galicia plantexou un proxecto de dixitalización que pretende mellorar a xestión tanto dos usuarios internos como dos clientes da CEG, no convencemento de que as melloras e oportunidades que proporcionan as novas tecnoloxías para a colaboración e promoción da información no ámbito empresarial e de emprego, e o que leva a esta organización a iniciar a súa transformación dixital.

Co obxectivo xeral de que a transformación dixital da CEG poida ofrecer un servizo máis eficiente ao empresariado.

Obxectivos específicos:

  • Dar resposta ás necesidades de automatización e comunicación con ferramentas modernas e proxección de futuro.
  • Dispor de funcionalidades semellantes a un CRM, para centralizar a información da organización, explotar a información rexistrada para xerar diferentes informes, automatizar os procesos internos de creación, xestión e notificación de eventos.
  • Substituír o sistema de xestión financeira, por un novo sistema máis moderno, con funcionalidades semellantes a un ERP (xestor e analítica financeira).
  • Actualizar o parque de equipos informáticos.
  • Adecuar as salas principais de reunións para a celebración de reunións internas, seminarios e xornadas a distancia.
  • Habilitar unha infraestrutura de rede para ter unha mellora na seguridade e protección dos datos e información, dado que a seguridade é un eixo fundamental no noso proceso de dixitalización.

Con este proxecto de dixitalización as melloras que se conseguen son axilizar as tarefas repetitivas que poden ser automatizadas, aumentar a velocidade de execución de procesos internos, ao mellorar a organización e coordinación dos mesmos, conseguindo que estes sexan máis eficientes. 

Ademais, a inversión en equipos e ferramentas máis modernas mellora a seguridade de toda a infraestrutura dixital, dota dunha maior calidade os servizos proporcionados ás empresas, aos asociados, organizacións integradas e empresas dos órganos de goberno da CEG; así como ás entidades coas que colabora a organización, permite mellorar a calidade dos servizos non presenciais (videoconferencias, cursos, seminarios, etc.) e a mellora na xestión contable e financeira da organización.

Para o desenvolvemento deste proxecto, a Confederación de Empresarios de Galicia solicitou unha axuda ao Instituto Galego de promoción Económica, ao abeiro da  Convocatoria 2021 das axudas á dixitalización industria 4.0, financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19.

Dita solicitude foi resolta favorablemente en data 30 de decembro de 2021, cunha inversión de 113.894,28€ contando coa financiación do IGAPE por un importe de 56.947,15 €.

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.