CEG

 

EUREST 2022-2023

Acordo de transferencia entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional, Instituto Público IEFP, I.P. e a Confederación de Empesarios de Galicia para o desenvolvemento de actividades de información e difusión do EURES Transfronteirizo Galicia-Norte de Portugal durante os anos 2022 e 2023.

Partes asinantes:

Instituto do Emprego e Formação Profissional, Instituto Público IEFP, I.P. e a Confederación de Empresarios de Galicia

Obxecto:

 

Establécense as condicións polas que se rexe a cooperación entre ambas as entidades, para a realización das actividades que figuran no Acordo de Subvençión do Proxecto 101058996 — EURES-T G-NP 22-23, relativo á aprobación pola Comisión Europea e polo Instituto do Emprego e Formação Profissional, Instituto Público IEFP, I.P., do orzamento e subvención comunitaria para EURES Transfronteirizo Norte Portugal - Galicia

Prazo de duración:

01.04.2022 – 31.03.2024

Obrigados á realización das prestacións:

· CEG: realización das accións

· Instituto do Emprego e Formação Profissional, Instituto Público IEFP, I.P.: pago da axuda

Obrigación económica convida:

37.769,28€ para o período 1 (do 01.04.2022 ao 31.03.2023)

37.769,28€ para el período 2 (del 01.04.2023 al 31.03.2024)

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.