CEG

 

EURES-T 2019

Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e a Confederación de Empresarios de Galicia para o desenvolvemento de actividades de información e difusión do EURES Transfronteirizo Galicia-Norte de Portugal durante o ano 2019.

Partes asinantes:

Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e a Confederación de Empresarios de Galicia.

Obxecto:

Establécense as condicións polas que se rexe a cooperación entre ambas entidades, para a realización das actividades que figuran no Convenio VS/2017/0392, relativo á aprobación pola Comisión Europea e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria do orzamento e subvención comunitaria para EURES Transfronteirizo Galicia - Norte de Portugal.

Plans de duración:

01.01.2019-31.12.2019

Obrigados á realización de prestacións:
  • CEG: realización das accións.
  • Consellería de Economía, Emprego e Industria: pago da axuda.
Obriga económica convida:

40.016,10 €, dos cales a Consellería de Economía, Emprego e Industria aporta 32.012,88 € e a CEG 8.003,22 €.

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.