CEG

 

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA 2022

Resolución pola que se establece o procedemento de libramiento e xustificación de fondos do concepto transferencias correntes a familias e institucións sen fins de lucro do orzamento do CES para o exercicio 2022.

Importe:

51.592,92€

Obxectivo ou finalidade:

Realización de traballos, estudos e colaboracións directamente relacionados coas materias competencia do Consello, asesoramento en materias a desenvolver nas Comisións Sectoriais do Consello e asistencia a reunións dos distintos órganos do Consello.

Beneficiarios:

CEG

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.