CEG

 

Consello Económico e Social de Galicia 2019

Resolución pola que se establece o procedemento de libramento e xustificación de fondos do concepto transferencias correntes a familias e institucións sen fins de lucro dos orzamentos do CES para o exercicio 2019.

Importe:

50.064,00 €

Obxectivo ou finalidade:

Realización de traballos, estudos e colaboracións directamente relacionados coas materias competencia do Consello, asesoramento en materias a desenvolver nas Comisións Sectoriais do Consello e asistencia a reunións dos distintos órganos do Consello. 

Beneficiarios:

CEG.

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.