CEG

 

Vigo acolle Sinerxias 2024: II Encontro de organizacións e entidades empresariais Galicia, organizado por Libredón en colaboración coa CEG

Vigo acolle Sinerxias 2024: II Encontro de organizacións e entidades empresariais Galicia, organizado por Libredón en colaboración coa CEG

Vigo acolle Sinerxias 2024: II Encontro de organizacións e entidades empresariais Galicia, organizado por Libredón en colaboración coa CEGigo acolleu Sinerxias 2024: II Encontro de organizacións e entidades empresariais Galicia. Organizado por Libredón (Formación & Consultoría Empresarial), en colaborción coa Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), conta co patrocinio do Banco Santander e o apoio da Xunta de Galicia.

É a segunda edición dun evento desta índole que se realiza en Galicia, co obxectivo de reunir ás organizacións e entidades que representan a empresas de diferentes territorios e sectores empresariais da nosa comunidade autónoma.

O presidente da CEG, Juan Manuel Vieites, explicou que "a realidade das organizacións empresariais, dos seus retos e desafíos, das súas actividades e servizos están indisolublemente unidos aos das empresas que as integran".

Durante o evento, subliñou que ás organizacións empresariais pásalles máis ou menos o mesmo en dous aspectos, "por unha banda, non deixan de ser pequenas organizacións, que, aínda que non persigan un beneficio económico si está obrigadas a definir e cumprir obxectivos e a ser rendibles para os seus clientes, que son as propias empresas; e por outro, as organizacións deben cumprir e ser exemplares con todas aquelas obrigacións que calquera organización require: procedementos e sistemas de calidade, xestión de recursos humanos, xestión económica,  responsabilidade social... O impacto e reputación do que facemos ben ou facemos mal as organizacións, ten unha repercusión moi relevante, pois o goberno e a dirección non deixan de recaer nos propios empresarios, como colectivo". 

Un dos maiores desafíos para as entidades é a diminución de entidades financeiras, o que supón unha redución das fontes de financiamento dispoñibles para o sector empresarial galego. Isto obriga ás empresas a buscar alternativas innovadoras para financiar os seus proxectos e expansións.

"Os colectivos empresariais cumpren con funcións diversas en función dos seus obxectivos. Pero novamente neste foro, "Sinerxias", temos a oportunidade de verificar a capacidade de cooperar e interactuar de organizacións moi diferentes: Debemos mellorar e potenciar dita cooperación pois os grandes beneficiados diso son os nosos empresarios e empresarias. Enfrontar os desafíos das asociacións empresariais implica consideracións tanto políticas como económicas que deben ser abordadas estratexicamente. E é que a inestabilidade política pode crear unha contorna incerta para as empresas, dificultando a planificación a longo prazo e afectando negativamente o investimento e o crecemento económico. Esta situación pode estancar a economía do país, dificultar o comercio exterior e aumentar o desemprego", advertiu.

Así mesmo, Vieites subliñou que "as asociacións empresariais deben manter a súa independencia e lexitimidade para ser efectivas. Isto significa evitar influencias indebidas e representar fielmente os intereses dos seus membros. É fundamental que as asociacións empresariais percíbanse como entidades autónomas e confiables".

En canto ás implicacións económicas, fixo fincapé en que é imprescindible que as asociacións empresariais acorden estratexias colectivas para enfrontar os desafíos comúns. Isto inclúe a coordinación entre diferentes sectores e a colaboración con entidades gobernamentais para impulsar políticas que favorezan o desenvolvemento empresarial.

Por outra banda, falou de que xestionar o impacto empresarial na sociedade é crucial para a sustentabilidade. As empresas deben identificar e manexar tanto os efectos positivos como os negativos das súas operacións sobre as persoas, o que pode mellorar a súa reputación e asegurar unha licenza social para operar.

Respecto diso dos efectos económicos directos, hai que ter en conta que as políticas económicas, como as fiscais e laborais, afectan directamente ás empresas. As asociacións deben avogar por unha contorna regulatorio favorable que promova o investimento, a innovación e a competitividade.

"Cunha visión clara e unha estratexia ben definida, as empresas galegas poden non só superar estes retos, senón tamén prosperar nunha contorna económica global cada vez máis competitivo. A Confederación de Empresarios de Galicia está comprometida a apoiar ás nosas empresas en cada paso deste camiño", concluíu Vieites.

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.